Vilnius: Đức Phanxicô thăm người bệnh ở giai đoạn cuối

133

Vilnius: Đức Phanxicô thăm người bệnh ở giai đoạn cuối

Gặp người bệnh ở Trung tâm Chân phước Michal Sopocko, một trung tâm săn sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối, Vilnius © Vatican Media

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-09-22

Ngày thứ bảy 22 tháng 9, trên đường đi giữa đền thánh Đức Mẹ Cửa Bình Minh và nhà thờ chính tòa các Thánh Stanislas và Thánh Ladislas ở Vilnius (Lituani), Đức Phanxicô đã ngừng để thăm các bệnh nhân ở Trung tâm Chân phước Michal Sopocko, một trung tâm săn sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối: đây là cuộc thăm ngoài chương trình dự trù.

Đức Phanxicô chào và ban phép lành cho bệnh nhân

Trung tâm này được hồng y danh dự Audrys Backis xây dựng ở cựu tu viện Đức Mẹ Đi Viếng, bây giờ là trụ sở Dòng Nữ Lòng Chúa Thương Xót do chân phước Sopocko sáng lập, sau khi Thánh Faustina qua đời và theo các chỉ dẫn được Chúa Kitô mạc khải cho Thánh Faustina. Đức Phanxicô đã ban phép lành cho các bệnh nhân và cầu nguyện với họ.

Các bệnh nhân đa số là ở giai đoạn cuối, họ chờ xe Đức Giáo hoàng đi qua ở chiếc lều bên ngoài.

Các bệnh nhân, các thiện nguyện viên, nhân viên Trung tâm Chân phước Michal Sopocko của thủ đô Vilnius, Lituani và nhiều trung tâm săn sóc bệnh nhân giai đoạn cuối trên đất nước Lituani đã “lần hạt liên tục” để cầu nguyện cho Đức Gioan-Phaolô II khi ngài qua đời.

Các trung tâm săn sóc bệnh nhân giai đoạn cuối có các săn sóc đặc biệt, chăm lo các bệnh nhân không còn chữa trị được và thường là ở giai đoạn cuối cuộc đời.

Ngừng xe lại Đức Phanxicô xuống xe, ngài đến bên giường hay bên xe lăn, đặt tay cầu nguyện cho từng người.

Sau đó ngài lên xe đến đền thánh các Thánh Stanislas và Ladislas, nơi ngài có hẹn với các bạn trẻ trước bức tranh Chúa Giêsu Lòng thương xót, bức tranh này được Eugeniusz Kazimirowski thực hiện theo chỉ dẫn của Thánh Faustina năm 1934. Trong giai đoạn nước Lituani bị Liên Xô chiếm đóng, bức tranh được cất giấu ở Bielorussie, ở Nowa Ruda (1956-1986).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: “Các con đừng sợ khi quyết định theo Chúa Giêsu”