Đức Giám mục René Guay hạnh phúc được gặp Đức Phanxicô trong khóa bồi dưỡng ở Rôma

122

Đức Giám mục René Guay hạnh phúc được gặp Đức Phanxicô trong khóa bồi dưỡng ở Rôma

Đức Phanxicô gặp Giám mục René Guay trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, Photo : Facebook / Diocèse de Chicoutimi

ici.radio-canada.ca, Mélissa Savoie-Soulières, 2018-09-17

Hai tuần vừa qua, Giám mục René Guay ở Rôma để dự khóa bồi dưỡng cho các tân giám mục. Ngài về lại giáo phận Chicoutimi, Québec, Canada lòng đầy kỷ niệm. Cuộc gặp với Đức Phanxicô là cuộc gặp được ghi nhớ mãi.

Tân giám mục giáo phận Chicoutimi vừa về sau khóa đào tạo hai tuần ở Rôma cùng với 144 tân giám mục khác như ngài. Tất cả đều học để hiểu thêm về Tòa Thánh.

Vừa về nước, chưa kịp đặt chân về nhà mình ở Saguenay, giám mục đã có các buổi gặp gỡ khắp nơi ở Québec. Ngài nói giáo dân ở đây luôn ở trong lời cầu nguyện của ngài. Giám mục René Guay vừa được bổ nhiệm giám mục giáo phận Chicoutimi vào tháng 11 vừa qua. Ngài cho biết: “Để là một giám mục nhân lành ngày hôm nay, giám mục phải là người của gần gũi, yêu thương giáo dân, một giám mục quan tâm đến những người mong manh nhất, những người ở bên lề, những người nghèo, những người thấp bé”. Ngài nói tiếp: “Là giám mục giáo phận Chicoutimi ngày nay phải là người mang hy vọng ở một thời buổi không đơn giản cho xã hội, nhưng cũng không đơn giản cho Giáo hội”.

Giây phút vui đùa với Đức Phanxicô

Giám mục René Guay là người vùng Saint-Thomas-Didyme, ngài thích vui đùa: tôi đã có dịp cười ngất với Đức Phanxicô trong lần gặp ngài ngày 5 tháng 9 vừa qua. Giám mục kể : “Tôi nói chuyện với ngài bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi cũng làm cho ngài cười”. Tôi kể cho ngài nghe, khi tôi nhận được tin làm giám mục, lúc đó tôi đang ở trong nhà tù. Nghe đến đó ngài nhảy dựng lên ngạc nhiên. Nhưng tôi nói với ngài, tôi là tuyên úy nhà tù. Khi đó cả hai chúng tôi cười ngất vì ngài được yên lòng!

Sau đó ngài nói với tôi: “Ráng đừng quay về đó lại!” Chúng tôi lại cười ngất!

Giám mục René Guay vui thích với khóa đào tạo thật nhưng ngài cho biết, khóa rất nghiêm túc, mục đích của khóa là giúp cho các tân giám mục hiểu thêm về Tòa Thánh.

Dịp này tân giám mục chia sẻ kinh nghiệm với các tân giám mục đồng bạn của mình ở bang Québec. Họ nối kết tình bạn với nhau.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch