Hồng y Marc Ouellet, cần có nhiều phụ nữ hơn trong việc đào tạo các linh mục

297

Hồng y Marc Ouellet, cần có nhiều phụ nữ hơn trong việc đào tạo các linh mục

la-croix.com, Bruno Bouvet, 2018-09-16

Đức Tổng Giám mục Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục

Sau nhiều cuộc tham luận trong Giáo hội để có thêm giáo dân, nhất là phụ nữ có một địa vị đáng kể hơn trong việc điều hành Giáo hội, ngày thứ bảy 15 tháng 9 – 2018, trong cuộc họp khoáng đại các Hội đồng giám mục Âu châu ở Poznan, Ba Lan, Đức Hồng y Marc Ouellet đã tuyên bố trước báo chí: “Giáo hội cần phải làm nhiều hơn và chúng tôi cần sự tham dự của phụ nữ trong việc đào tạo các linh mục, trong giảng dạy, trong phân định, trong nhận định các ứng sinh và trong sự quân bình đời sống tình cảm của các chủng sinh”.

Đưa phụ nữ vào guồng máy quản trị Giáo hội nhiều hơn và ở mọi cấp bậc… Từ khi Đức Phanxicô công bố bức thư gởi dân Chúa ngày 20 tháng 8, trong đó ngài xin các người đã được rửa tội tham dự vào cuộc chiến chống chủ nghĩa giáo quyền, miếng đất màu mỡ cho các loại lạm dụng dưới mọi hình thức thì vấn đề đưa phụ nữ vào làm việc trong Giáo hội được đưa ra thảo luận thường xuyên.

Nhắc đến vụ “khủng hoảng” và “nổi loạn” trong Giáo hội công giáo, hồng y Ouellet cho rằng phụ nữ phải tham dự nhiều hơn trong việc đào tạo các linh mục, để góp phần chống hiện tượng ấu dâm trong Giáo hội. 

“Gặp những người có trách nhiệm mục vụ”

Về phần mình, trong bức thư ngày khai trường đầu tháng 9 gởi các linh mục, phó tế, các nhân viên, các thiện nguyện viên của giáo phận Paris, Đức Giám mục Michel Aupetit cho biết, ngài mong các người có trách nhiệm các chủng viện suy nghĩ đến việc đón tiếp các gia đình hay các cặp đến để chia sẻ bữa ăn và cầu nguyện chung trong tình thân. Kinh nghiệm bổ túc này sẽ giúp chúng ta làm sáng rõ trong việc phân định, đặc biệt nếu những người này được chọn trong số các tín hữu ở giáo xứ gần đó. Như thế các chủng sinh có thể gặp những người mà họ sẽ có nhiệm vụ chăm sóc mục vụ sau này”. 

Các phụ nữ có trách nhiệm trong các giáo phận

Tháng 7 vừa qua, trong một buổi phỏng vấn dài với báo Intercom, một tờ báo của hội đồng giám mục Ai Len, hồng y Kevin Farrell, bộ trưởng bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã cho rằng giáo dân, đặc biệt phụ nữ sẽ phải tham dự nhiều hơn trong việc điều hành Giáo hội. Ngài giải thích: “Chúng tôi có các giáo xứ với ngân sách hàng năm là 20 triệu đôla, không một linh mục nào có khả năng điều hành ở tầm mức lớn lao này mà không có sự giúp đỡ của các giáo dân hiệu năng”. Ngài cho biết, trong giáo phận cũ của ngài ở Texas, có “chưởng ấn là phụ nữ làm việc đã 20 năm”, các phụ nữ là thành phần đa số trong những người có trách nhiệm giáo phận như thẩm phán của tòa án hôn nhân.

Ngài nhắc lại, phong trào này được Đức Phanxicô thúc đẩy, “từng bước nhỏ, đặt phụ nữ ở các chức vụ nắm quyền” ở giáo triều Rôma, chẳng hạn bổ nhiệm phụ nữ làm Thứ trưởng bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ làm cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin.

Nguy cơ “giáo quyền hóa phụ nữ”

“Điều này sẽ dẫn chúng ta đi về đâu?”, hồng y Farrell chất vấn, ngài đưa ra nguy cơ “giáo quyền hóa phụ nữ, chúng ta không được: phụ nữ là những người của thế giới này, sống trong thế giới này”. Ngài giải thích, “dần dần chuyện này sẽ được thực hiện ở mọi cấp bậc của Giáo hội”, ngài cho biết, Đức Phanxicô “ý thức được giáo triều Rôma bị quá tải giáo sĩ”. Ngài nói thêm: “Tất cả mọi người đều có thể làm các chức vụ quản trị trong Giáo hội. Cho đến bây giờ chính yếu là do các linh mục làm, nhưng giáo dân cũng có thể làm”.

Theo ngài, đây là vấn đề không dính gì đến việc phong chức phụ nữ, một việc mà ngài khẳng định “không phải là một giải pháp cho Giáo hội”: “Nếu chúng ta chỉ phong chức phụ nữ, chúng ta chỉ cô lập Giáo hội, kéo dài một hệ thống mà không thay đổi cơ cấu”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: “Nhờ phụ nữ, Giáo hội sẽ có thể thoát được chủ nghĩa giáo quyền”