Hội nghị Đại kết Bose: Phân định và đời sống kitô

77
Hội nghị Đại kết Bose: Phân định và đời sống kitô
Đức Phanxicô và ông Enzo Bianchi, người sáng lập đan viện Bose
Điện tín của Đức Phanxicô và sứ điệp của các Thượng phụ chính thống giáo gởi cho Hội nghị Đại kết ở Bose đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phân định trong đời sống kitô
fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2018-09-06
Ngỏ lời với Hội nghị Đại kết ở Bose, Đức Phanxicô khẳng định: “Phân định đích thực đòi hỏi chúng ta phải được dạy dỗ theo lòng kiên nhẫn của Chúa Kitô và theo thời gian của Ngài chứ không phải của chúng ta”.
Đức Phanxicô hy vọng những “ngày trao đổi trong tình huynh đệ này sẽ làm thuận lợi cho việc đi tìm các tiêu chuẩn để phân định cá nhân cũng như cho cộng đoàn, điều cần thiết để hiểu được ý Chúa, trong đó gói trọn tất cả sự phong phú của cuộc sống.”
Đó là lời Đức Phanxicô viết trong điện tín gởi cho các nhà tổ chức Hội nghị quốc tế thứ XXVIe về đại kết trong linh đạo chính thống giáo, bức điện tín do hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin ký. Ngày 5 tháng 9, cơ quan thông tin Vatican News cho biết, Hội nghị Đại kết có chủ đề “Phân định và đời sống kitô” được tổ chức từ ngày 5 đến 8 tháng 9 – 2018 tại cộng đoàn đan viện Bose, Ý.Cộng đoàn đan viện Bose, Ý
Thượng phụ Báctôlômêô I, tòa thượng phụ đại kết Constantinople, cũng như Thượng phụ Nga Kirill của tòa thượng phụ Maxcơva đã gởi điện tín cho các thành viên tham dự Hội nghị Đại kết. Các sứ điệp khác của các Thượng phụ khác cũng đã được gởi đến, đó là Thượng phụ Daniel (Rumania), Tawadros II (Thượng phụ Cốp chính thống Alexandrie và toàn Phi châu) và Thượng phụ Onufrij (Kiev).
Trong sứ điệp của mình, Tổng Giám mục Canterbury, giáo chủ Anh giáo Justin Welby đã nhấn mạnh, “chúng ta có bổn phận đạo đức phải xem trọng Ý Chúa trong đời sống, trong các quyết định của chúng ta, nhưng để làm được điều này, chúng ta cần ơn phân định”.
Sứ điệp của Thượng phụ Báctôlômêô I
Sứ điệp của Thượng phụ Báctôlômêô I mô tả phân định là yếu tố nền tảng trong đời sống Giáo hội: đó là “nhận biết các giới hạn của chúng ta và thực tế của tội của chúng ta”. Ngài giải thích: “Phải khuyến khích phân định để làm sinh động đối thoại của tín hữu kitô và đối thoại với các tôn giáo không phải kitô giáo, cũng như có các sáng kiến và hoạt động chung trên các vấn đề lớn hiện nay”.
Sứ điệp của Thượng phụ Maxcơva Kirill
Trong sứ điệp của mình, Thượng phụ Maxcơva Kirill nhấn mạnh, “trong các bài viết của các tổ phụ giáo hội, phân định thiêng liêng thường được định nghĩa như nguồn gốc và cội rễ của tất cả các đức hạnh, ơn lớn nhất của Chúa vì phân định giúp cho con người sống theo ý Chúa”.
Ngài nói tiếp, trên thực tế, “trong thế giới ngày nay, mỗi cá nhân chúng ta đều bị luồng sóng thông tin khổng lồ ập đến, trong đó chúng ta không dễ gì định hướng; một lối sống áp đặt lên chúng ta với vô số cám dỗ xâu xé, lối sống này khó tương hợp với giáo huấn kitô giáo”.
Thượng phụ Kirill nhấn mạnh, sứ vụ của Giáo hội ở thời buổi hiện đại chính xác là giáo huấn thế hệ trẻ biết phân biệt cái xấu cái tốt, sự thật với dối trá: “Công việc kết hợp trong chiều hướng này, đó là phần đóng góp quan trọng cho sự hợp tác giữa các Giáo hội trong việc rao giảng Phúc Âm Chúa Kitô cho mọi người”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch