Một chiếc Vespa được tặng cho Đức Phanxicô để làm việc từ thiện

177

Một chiếc Vespa được tặng cho Đức Phanxicô để làm việc từ thiện

vaticannews.va, 2018-09-02

Trước giờ Kinh Truyền Tin sáng chúa nhật 2 tháng 9 – 2018 và trước sân nhỏ của Nhà Thánh Marta, Đức Phanxicô nhận chiếc xe Vespa của “Club Vespa nel Tempo” tặng, một hiệp hội của những người mê xe Vespa ở Ý.

Ông Giuliano Ianiro chủ tịch Hiệp hội cho hãng tin Vatican News biết: “Đây là món quà chúng tôi muốn tặng giáo hoàng”. Đó là chiếc xe Vespa 50R đời 1971, chiếc xe mang bảng số đặc biệt: BF362918 (Bergoglio, François, năm sinh 1936 và ngày tặng 2 tháng 9 – 2018). Kèm theo chiếc Vespa là chiếc mũ kết có huy hiệu Vatican.

Hồng y Konrad Krajewski, tuyên úy đặc trách từ thiện của giáo hoàng nhận chiếc xe và có thể chiếc xe sẽ được đem bán đấu giá để làm việc thiện.

600 người mê xe Vespa đã có mặt hôm nay trong giờ Kinh Truyền Tin và họ đậu xe Vespa của họ bên trong Vatican. Đức Phanxicô vui vẻ chào họ và sau đó họ dự giờ Kinh Truyền Tin với ngài.

  Hồng y Konrad Krajewski chạy thử xe