Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Phanxicô, chúng tôi ăn chay ngày mai 22 tháng 8 – 2018

236

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Phanxicô, chúng tôi ăn chay ngày mai 22 tháng 8 – 2018

Việc huy động tự phát ăn chay này đang lưu hành trên Facebook do ông Laurent Passer ở Thụy Sĩ đưa ra: ngày 22 tháng 8, ngày lễ Kính Đức Trinh Nữ Vương, chúng tôi sẽ ăn chay để đáp lại lời Đức Phanxicô kêu gọi trong bức thư ngài viết cho Dân Chúa: “Ước gì ăn chay và cầu nguyện mở đôi tai chúng ta ra với sự thinh lặng của các em bé, các người trẻ và những người khuyết tật. Ước gì ăn chay mang lại cho chúng ta cái đói, cái khát công chính, thúc đẩy chúng ta đi trong sự thật để chúng ta hỗ trợ trong mọi biện pháp hòa giải cần thiết.  Ăn chay sẽ lay động chúng ta, giúp chúng ta dấn thân trong sự thật và trong đức ái với tất cả những ai có thiện tâm và với xã hội nói chung, để chiến đấu với tất cả mọi hình thức lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm”.

Xin đọc: Lạm dụng tình dục: “Nhục nhã và ăn năn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết cho Dân Chúa