Hồng y Cardinal Ouellet: “Đức Phanxicô mong chất vấn những người giàu nhất”

137

Hồng y Cardinal Ouellet: “Đức Phanxicô mong chất vấn những người giàu nhất”

Theo Đức Giáo hoàng, “những người giàu nhất thường dễ dàng quên các khốn cùng và bất công” | © Pixabay

cath.ch, I.MEDIA, 2018-07-27

Đức Hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng Bộ Giám mục tuyên bố trên nhật báo L’Osservatore Romano số ngày 26-27 tháng 7 – 2018: “Hiện nay Đức Phanxicô đang làm một cuộc cách mạng kết thông để ‘chất vấn’ những người giàu nhất”.

Trong dịp lễ Thánh Anna, thánh bổn mạng của tỉnh bang Québec, Canada, Đức Hồng y Ouellet về thăm Canada, ngài cho biết Đức Phanxicô đặc biệt quan tâm đến người tị nạn và di dân. Đức Hồng y Ouellet giải thích, Đức Phanxicô dùng mọi phương tiện trong tay để mong giúp những người nghèo nhất và ‘chất vấn’ những người giàu nhất. Trên thực tế, “những người giàu nhất thường dễ dàng quên các khốn cùng và bất công có hại cho hòa bình thế giới và tình tương trợ giữa các quốc gia”.

Đức Hồng y đã tuyên bố ở nhà thờ chính tòa Thánh Anna-de-Beaupré: “Thánh gia mà Thánh Anna là người bà dạy chúng ta phải quan tâm đến số phận của nhân loại”. Theo ngài, chúng ta không thể làm gì khác hơn vì “Con Thiên Chúa vượt trên mọi biên giới của sắc dân, màu da, văn hóa và tôn giáo”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch