Đức Phanxicô và các giám chức tôn giáo đến Bari ngày 7 tháng 7-2018

79
Đức Phanxicô và các giám chức tôn giáo đến Bari ngày 7 tháng 7-2018
cath.ch, I.MEDIA, 2018-07-02
Nhân ngày cầu nguyện và đối thoại đại kết được tổ chức ở tỉnh Bari, miền nam nước Ý, ngày thứ bảy 7 tháng 7 sắp tới, Đức Phanxicô đã mời nhiều giám chức đến đây để cùng cầu nguyện với ngài. Đức Hồng y Kurt Koch sẽ đón tiếp Đức Giáo hoàng và các vị lãnh đạo nhiều tôn giáo khác nhau.
Ngày 2 tháng 7, Hồng y Kurt Koch Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu đã xác nhận tin trên. Ngài tuyên bố, máu của các vị tử đạo trên thế giới là hạt giống cho sự hợp nhất. Chủ đề trong ngày cầu nguyện là: “Hòa bình ở cùng anh chị em!”
Rất nhiều giám chức các tôn giáo sẽ tham dự, trong số này có các giám chức chính thống giáo Nga. Cho đến bây giờ các Giáo hội tín hữu kitô Trung Đông chưa liên lạc được, nhưng thượng phụ cốp chính thống Tawadros II và thượng phụ Constantinople Bartholomée I sẽ tham dự.
Đức Phanxicô và các thượng phụ chính thống giáo trong lần viếng thăm Lesbos, Hy Lạp ngày 16 tháng 4-2016.
Đức Hồng y Kurt Koch cho biết, ý tưởng có buổi Họp Đại kết ở Bari đã được ấp ủ từ lâu vì Đức Phanxicô rất quan tâm đến tình trạng của Trung Đông. Đặc biệt ngài lo lắng cho tình trạng không còn tín hữu kitô ở vùng này. Theo hồng y Koch, chính vì thế mà Đức Giáo hoàng mong muốn làm sao hội đủ điều kiện để tín hữu kitô có thể được ở lại quê hương của họ.
Theo Đức Hồng y Koch, các tín hữu kitô bị bách hại không phải vì họ là công giáo, chính thống giáo, tin lành hay giáo phái hiện xuống… nhưng đơn giản chỉ vì họ là kitô hữu. Theo nghĩa này, như Đức Giáo hoàng đã nói, “các người đi bách hại hiểu thế nào là đại kết bởi vì họ biết chúng ta đã kết hiệp với nhau”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Chương trình đi Bari của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 7 – 2018