Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: con đường hoa chung quanh Vatican

135

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: con đường hoa chung quanh Vatican

cath.ch, I.Media, 2018-06-29

Infiorata, con đường hoa trên đường Conciliazione, gần quảng trường Thánh Phêrô

Nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6 -2018, các tác phẩm nghệ thuật hoa được trưng bày ở con đường Conciliazione và chung quanh quảng trường Piô XII nhìn xuống Vatican. Một truyền thống có từ 8 năm nay.

Truyền thống này thực hiện các tác phẩm bằng cánh hoa, các vỏ bào, các mảnh gỗ, muối và đường. Ngoài các tác phẩm hoa còn có chân dung các thánh hoặc các giáo hoàng như chân dung của Đức Phanxicô, Đức Gioan-Phaolô II.

Một đêm làm việc

Để thực hiện công trình này, các nghệ sĩ làm việc trọn đêm. Truyền thống Hoa Infiorata do nhà điêu khắc Gian Lorenzo Bernini lan truyền từ năm 1625.

Video công trình nghệ thuật hoa: