Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: kết hiệp toàn cầu các hiệp hội nạn nhân

214

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: kết hiệp toàn cầu các hiệp hội nạn nhân

Các người có trách nhiệm trong các hiệp hội nạn nhân đến từ khắp nơi trên thế giới  © Raphaël Zbinden

cath.ch,  Raphaël Zbinden, 2018-06-08

Các hiệp hội nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội của 15 nước họp nhau lại đòi Giáo hội công giáo phải có hành động cụ thể để chống lạm dụng tình dục. Trong một cuộc họp báo ở Genève, Thụy Sĩ, bản khai sinh hiệp hội Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ (Ending Clerical Abuse, ECA) đã ra đời ngày 7 tháng 6 – 2018.

“Xin chấm dứt các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Ngay bây giờ!” Trong buổi họp báo ở Câu lạc bộ báo chí Thụy Sĩ ở Genève, câu biểu ngữ được các người có trách nhiệm trong các hiệp hội nạn nhân của 15 nước trên bốn châu lục hô lên. Theo ông François Devaux, chủ tịch hiệp hội Pháp “Lời được Giải phóng”, mục đích là để các hiệp hội họp nhau lại, trên một chương trình quốc tế của tất cả các nhân vật chính trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trên trẻ vị thành niên trong khuôn khổ giáo hội. Sự thành lập Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ được ký trong buổi họp báo, kèm theo lời yêu cầu Vatican phải lên chương trình “hành động cụ thể” chống “nạn dịch” các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội công giáo.                             

Các áp lực trên Đức Giáo hoàng trong chuyến đi Genève 

Các nhà hoạt động trước hết muốn nhân chuyến đi Genève của Đức Giáo hoàng vào ngày 21 tháng 6 – 2018 để đòi hỏi ngài thành lập một cơ chế trung ương, một “tòa án” để lên án các giám mục phạm tội che giấu. Họ cũng đòi hỏi giáo hoàng có các cuộc điều tra chống tất cả các giám mục trên thế giới bị nghi đã xử lý sai trong các vụ lạm dụng tình dục.

Ông Peter Saunders từ chức ở Hội đồng Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên năm 2016 | © Raphaël Zbinden

Từ Ê-u-a-đo đến Chi-lê, từ Mỹ đến Thụy Sĩ, cầm lá cờ của nước mình trong tay, các đại diện của các hiệp hội nạn nhân lần lượt lên tiếng trên diễn đàn. Họ đại diện cho nước mình lên tiếng buộc tội trong lãnh vực xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Thường là họ nêu đích danh một giám mục đã bao che các vụ này với hình ảnh đi kèm. Đại diện Chi-lê đã nêu lên trường hợp Giám mục Juan Barros, một vụ được báo chí nhắc đến nhiều nhất, đã không tố cáo các hành vi sai trái của một linh mục phạm tội ấu dâm. Còn với nước Thụy Sĩ, ông Jean-Marie Fürbringer của Nhóm Hiệp hội nâng đỡ các người bị giáo sĩ lạm dụng (SAPEC) đòi hỏi sự độc lập hoàn toàn với Ủy ban Lắng nghe-Hòa giải-Phân xử-Sửa đổi (CECAR) của Giáo quyền.

Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên bị bêu xấu

Các nhân vật quốc tế trong việc chống các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội có mặt để hỗ trợ việc thành lập tổ chức Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ, ECA. Một trong các nhân vật được biết đến nhiều là ông Peter Saunders, người Anh, ông cũng là nạn nhân của một linh mục, ông có chân trong Hội đồng Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên (CPPM). Năm 2016 ông đã từ chức ở hội đồng này, ông cho rằng Vatican thật sự đã không có thiện chí để đi tới. Tại Genève, ông lặp lại các lời chỉ trích chống Hội đồng này. Ông tuyên bố: “Người ta không giao cho Dracula làm giám đốc ngân hàng máu’’, ông nêu lên sự thiếu độc lập của Hội đồng mà ông xem việc ở lại Hội đồng là “chuyện mất thì giờ”. 

Kêu gọi tất cả các giám mục Chi-lê từ chức

Hồ sơ nước Chi-lê ở trung tâm cuộc họp báo. Vào cuối tháng 5, tất cả các giám mục Chi-lê đã từ chức. Các giám mục bị lên án đã không hành động để chống một hệ thống che giấu các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Người ta chưa biết Đức Giáo hoàng có chấp nhận các giám mục từ chức hàng loạt hay sẽ quyết định cho từng trường hợp một. Hiệp hội Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ đòi hỏi sự chấp nhận của tất cả đơn xin từ chức này.

Ông François Devaux điều khiển hiệp hội “Lời được Giải phóng” | © Raphaël Zbinden

Đối với nhiều nhân vật có mặt trong buổi họp báo, nhất là với ông José Murillo thì hành động chưa từng có và ngoạn mục của Đức Phanxicô được xem như một dấu hiệu khích lệ. Ông José Murillo là nạn nhân của linh mục ấu dâm Fernando Karadima, ông đứng đầu trong việc chống lại Giám mục Barros. Tháng 5 năm 2018, theo lời mời của Đức Phanxicô, ông đã đến Vatican để gặp ngài. Sau hai giờ nói chuyện với ngài, ông thấy ngài thật sự dấn thân trong cuộc chiến chống nạn ấu dâm. Tuy nhiên ông nghĩ, động lực của ngài phải được thể hiện thực sự qua các hành động cụ thể.

Các thành viên tham dự khác cũng nói lên sự quan tâm của mình. Bà Anne Barret Doyle, đồng chủ tịch hiệp hội Trách nhiệm của các Giám mục (BishopAccountability.org) cho rằng việc từ chức tập thể của các giám mục Chi-lê là một hành vi “lịch sử”. Bà ghi nhận chính sách “Không bao giờ có nữa” và sự thừa nhận của Đức Phanxicô cho rằng có một “loại văn hóa lạm dụng” trong Giáo hội công giáo Chi-lê là một “dấu hiệu hy vọng”.

Tuy nhiên bà lấy làm tiếc cho việc yếu kém chung của Vatican khi xử lý các vụ lạm dụng này. Bà cho rằng Tự sắc Motu proprio của Tòa Thánh công bố vào tháng 6 năm 2016 có tên “Như người mẹ yêu thương” là không đủ, vì “quá mơ hồ” và không đủ bắt buộc. Bà đồng ý với các thành viên khác của hiệp hội Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ, chủ trương có một tòa án duy nhất trong nội bộ Tòa Thánh, bao gồm cả những người bên ngoài Giáo hội sẽ  xử lý các vụ giám mục có những sai lệch trong trách nhiệm của mình.

Bà công nhận có những tiến bộ ở một vài nơi trên thế giới trong việc chống các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội, nhưng vẫn còn nhiều nước, nhất là ở Phi châu và Á châu, “hệ thống lạm dụng trẻ vị thành niên” vẫn còn duy trì. Bà tuyên bố: “Hiệp hội Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ sẽ là tiếng nói của tất cả các nạn nhân này, những người không thể nào nói lên được”. 

“Mục đích không phải là tiêu hủy Giáo hội”

Về phần mình, ông François Devaux đặt vấn đề trường hợp của Đức Hồng y Philippe Barbarin, giáo phận Lyon, ngài bị cho là người “không-tố cáo” linh mục lạm dụng Bernard Preynat, ông tỏ ra rất nghiêm khắc với Giáo hội công giáo. Ông François Devaux cũng là nạn nhân của vụ ấu dâm của giáo sĩ. Sau khi khẳng định “nét đặc thù của Giáo hội là bảo vệ các linh mục ấu dâm”, ông xin Đức Phanxicô áp dụng triệt để chính sách “không nhân nhượng”.

Ông José Murillo (bên trái) điều khiển việc chống Giám mục Juan Barros tại Chi-lê | © Raphaël Zbinden

Tuy nhiên về phần mình, trong lần đến Vatican vừa qua, ông José Murillo đã gặp một “số lớn người thật sự tích cực chiến đấu chống nạn lạm dụng này”. Ông cũng cho biết, mục đích của hiệp hội Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ không phải là “tiêu hủy Giáo hội, nhưng là tiêu hủy các hệ thống lạm dụng ở trong lòng Giáo hội”. Ông bảo đảm, sự liên minh của các hiệp hội này là muốn “đồng minh” với tất cả những người có thiện tâm trong Giáo hội.

Cuối cùng các người có trách nhiệm trong hiệp hội Chấm dứt Lạm dụng của Giáo sĩ, ECA đã lặp lại quyết tâm của họ là duy trì áp lực tối đa trên Giáo hội và vận động rất tích cực về phía các Quốc gia. Họ cũng đã loan báo một số hành động dự trù cho những năm sắp tới như dò tìm ở tầm mức rộng lớn các vụ lạm dụng trên toàn thế giới cũng như các chương trình củng cố cho các nạn nhân.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: một nạn nhân và một giám mục đối thoại

“Chúng tôi chiến đấu chống tất cả các loại suy nghĩ dẫn đến loại văn hóa lạm dụng trong Giáo hội”

Phân tích của Linh mục Stéphane Joulain về vụ ấu dâm Chi-lê