Xe lửa trẻ em “Parvis des Gentils”

65

Xe lửa trẻ em “Parvis des Gentils” 

Hình Đức Phanxicô tiếp các em năm 2016

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2018-06-08

“Xe lửa trẻ em”: Học sinh các trường học ngoại ô sẽ gặp Đức Phanxicô

Đây là năm thứ sáu, sáng kiến xe lửa “Parvis des Gentils” cho trẻ em được thực hiện. Ngày thứ bảy 9 tháng 6-2018, hơn 500 trẻ em công giáo, hồi giáo, phật giáo, chính thống giáo, vô thần sẽ gặp Đức Phanxicô: các em đến Vatican từ các ngoại ô các thành phố Rôma, Milan bằng “Xe lửa trẻ em”.

Đây là lần thứ sáu sáng kiến xe lửa “Parvis des gentils” được thể hiện cùng hợp tác với công ty Hỏa xa Ý giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được sống một ngày vui đẹp. Chủ đề năm nay là “phục hồi đô thị cho các ngoại ô”.

Buổi gặp Đức Phanxicô là trọng tâm của ngày sinh hoạt. Các em sẽ kể “tiến trình giáo dục đã giúp các em khám phá khu phố của mình và triển khai ý tưởng và giải pháp giúp cải thiện đời sống của các em”.

Các em sẽ đến trên chuyến xe lửa Frecciarossa 1000 của công ty Trenitalia. Các em là học sinh của bốn trường ở các ngoại ô lớn của Milan – Gallaratese, Corvetto, Barona và Via Padova -, các khu vực mang đặc nét của một “xã hội phức tạp với điều kiện sống bấp bênh, đa số là các gia đình nước ngoài với tỷ lệ khá cao các trẻ em phạm pháp và có nhiều vấn đề xã hội”. Các trẻ em các trường Milan sẽ được các em các trường Rôma đón tiếp, và tất cả các em sẽ đến Vatican bằng xe buýt của công ty chuyên chở Busitalia.

Từ năm 2013, “Xe lửa trẻ em” đã đem hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về viếng Vatican. Trong chuyến đi các lần trước các em con gia đình di dân, các em có nguy cơ bỏ học, các em con của các tù nhân, các em ở các vùng bị động đất đã được lên đường về Vatican.

Chương trình xe lửa “Parvis des gentils” là sáng kiến của Đức Bênêđictô XVI để cổ động cho việc đối thoại với những người không tin được Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa thành lập ngày 24 tháng 3 năm 2011 ở Paris.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Năm 2017: Xe lửa trẻ em: Đối thoại với Đức Giáo hoàng

Năm 2016 Đức Phanxicô sẽ tiếp “Xe lửa trẻ em”

Hình Đức Phanxicô tiếp các em năm 2014