Đức Phanxicô tiếp các các phi hành gia chuyến không gian thứ 53

75

Đức Phanxicô tiếp các các phi hành gia chuyến không gian thứ 53

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-06-08

Sau buổi trao đổi trực tiếp qua video với các phi hành gia vào ngày 26 tháng 10 – 2017, Đức Phanxicô tiếp các phi hành gia chuyến bay vào không gian lần thứ 53 tại Vatican

Ngày thứ sáu 8 tháng 6 – 2018, Đức Phanxicô đã tiếp phi hành đoàn chuyến bay vào không gian thứ 53 của trạm không gian quốc tế (ISS) cùng với gia đình của họ.

Tất cả sáu phi hành gia chuyến bay này đều là kitô hữu: ba người công giáo, hai chính thống giáo Nga và một theo giáo phái báp-tít. Đó là các phi hành gia Randolph Bresnik (Mỹ), trưởng đoàn thuộc cơ quan NASA; Paolo Nespoli (Ý), kỹ sư ESA; Mark T. Vande Hei (Mỹ), kỹ sư cơ quan NASA; Joseph Acaba, (Mỹ, người gốc póc-tô-ri-ca-na), kỹ sư chương trình không gian NASA; Sergey Ryazanskiy (Nga), kỹ sư và Alexander Misurkin (Nga) kỹ sư.

Khi trao đổi trực tiếp với Đức Phanxicô từ không gian, các phi hành gia đã đề cập các chủ đề như “tình yêu, một sức mạnh cho mình khả năng hiến mạng sống mình cho người khác”; về sự “tạo dựng của Chúa”, về “nét đẹp không tả được của Quả đất”; về “hòa bình và bình an cho hành tinh của chúng ta”, nhìn từ không gian, “chúng ta không có biên giới, không có xung đột”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Khi phi hành gia mang Mình Thánh Chúa lên không gian

Trạm không gian: Nhìn quả đất với con mắt của Chúa