Làm sao để biết một linh mục… đó là linh mục thật?

1610

Làm sao để biết một linh mục… đó là linh mục thật?

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2018-05-30

Thẻ căn cước thật của linh mục, thẻ ‘dâng lễ’ là thẻ do giáo quyền cấp. Xác nhận người mang thẻ này là linh mục, cho phép linh mục này có thể dâng lễ ở một nơi mà người khác không biết mình.

Đây là một vụ hơi khác thường vừa xảy ra ở Toulon cách đây vài ngày. Edmond Romano ra trước Công tố viện của thành phố. Tội của ông? Tự nhận mình là… linh mục. Dưới danh nghĩa này ông đến nhà thờ Thánh Georges. Tự khai là bị tấn công ở Marseille, giáo xứ có nhiệm vụ tìm cho ông một chiếc áo với cổ cồn La mã và 350 âu kim. Nhưng câu chuyện của ông gây tò mò, kiếm vài vòng trên internet, một linh mục thấy bài “Don Ronmano, tên vô lại phạm sự thánh, trong hai năm đã giả danh linh mục lôi kéo nhiều kẻ khờ khạo và lột túi con chiên ngoan đạo.” Đối diện với cảnh sát, cuối cùng Don Romano đã thú nhận sự việc.

Trong nhiều năm, ông đã có thể cử hành thánh lễ và các bí tích. Không bị trừng phạt ư? Không. Có một tài liệu chính thức, thẻ ‘dâng lễ’ chứng minh căn tính và “sứ vụ” của linh mục. Như thẻ nhà báo của các ký giả, thẻ cảnh sát của nhân viên cảnh sát, thẻ này do giáo quyền cấp xác nhận người mang thẻ này là linh mục và được phép dâng lễ ở một nơi người ta không biết mình. Một linh mục của giáo phận Créteil nói với trang Aleteia: “Tất cả linh mục phải có thẻ này. Họ phải xin ở cha chưởng ấn của tòa giám mục”.

Cha giải thích: “Hình thức thẻ linh mục thay đổi tùy giáo phận và tùy quốc gia, nhưng chung chung thì tựa như một danh thiếp có con dấu của tòa giám mục hay hay của cộng đoàn tu”. Chữ ký của một giám mục không đủ hiệu lực để cử hành thánh lễ. Phải có đầy đủ con dấu của tòa giám mục. Thư xác nhận tư cách linh mục cũng không đủ chứng minh cho nơi cử hành thánh lễ.

Cha nhấn mạnh: “Trên thực tế, thẻ linh mục đặc biệt cần thiết cho các cuộc hội họp lớn trong các Ngày Thế Giới Trẻ (JMJ), ban tổ chức không thể biết hết mọi người”. Với tư cách cá nhân, cha cho biết mình chưa bao giờ hỏi ai thẻ này: “Khi một linh mục ở ngoài giáo xứ đến dâng lễ ở giáo xứ tôi, tôi kiểm tra trên internet. Trong trường hợp nghi ngờ, tội gọi thẳng cho tòa giám mục.”

Đơn giản thẻ ‘dâng lễ’ là giấy chứng nhận chức vụ linh mục. Như Chúa Kitô đã được Chúa Cha sai đến, linh mục cũng được sai đến cộng đoàn để đảm trách sứ vụ ở đây. Sứ vụ của Lời, vì Chúa Kitô muốn liên tục nuôi dưỡng Giáo Hội của mình ở giữa lòng thế gian trong chức vụ của mình, chức vụ ban các phép bí tích, vì Chúa Kitô không ngừng trao ban sự sống của Ngài cách nhưng không, trong tinh thần hiệp nhất, vì Chúa Kitô muốn tập họp đàn chiên của mình và dẫn dắt đàn chiên về với Chúa Cha.

Pacômê Hồng Phước dịch