Nữ Giám mục Anh giáo đầu tiên ở Luân Đôn

459

Nữ Giám mục Anh giáo đầu tiên ở Luân Đôn

 

Theo truyền thống, tân giám mục Luân Đôn sẽ đập cửa nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô ba lần. © Rob Pinney/LNP/Shutters/SIPA

pelerin.com, Sabine Harreau, 2018-05-15

Ngày 12 tháng 5 – 2018, nữ Giám mục Sarah Mullally được bầu chọn làm giám mục giáo phận Luân Đôn ở nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức vụ này.

Theo truyền thống, tân giám mục dùng gậy mục vụ đập mạnh ba lần cánh cửa của nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô. Tân giám mục Sarah Mullally, 56 tuổi là cựu y tá, ngày 12 tháng 5, bà là giám mục giáo phận Luân Đôn thứ 133 và là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Giám mục giáo phận Luân Đôn là nhân vật thứ ba của Giáo hội Anh giáo, Giáo hội được vua Henri VIII thành lập năm 1534. Bà Sarah Mullally ở trong số 26 giám mục Anh giáo của nước Anh.

Sau hơn 15 năm thảo luận trong hàng giáo sĩ bị chia rẽ, lần đầu tiên một phụ nữ được thụ phong linh mục là vào năm 2014 và giám mục đầu tiên được phong là bà Libby Lane, giám mục giáo phận York năm 2015.

Để phản ứng, từ năm 2011 có năm giám mục, hơn năm mươi linh mục và hàng trăm tín hữu Anh giáo đã theo Giáo hội công giáo. Tiến trình biến đổi quan trọng này không phải là tổn thương cho Giáo hội Anh giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Nữ giám mục Anh giáo đầu tiên ở Canada