Mỗi ngày, em Campbell Remess làm một con gấu bông cho một em bé bệnh

127

Mỗi ngày, em Campbell Remess làm một con gấu bông cho một em bé bệnh

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2018-05-15

Em Campbell bắt đầu làm công việc này lúc em lên 9. Bây giờ em 14 tuổi, tuổi vị thành niên và em vẫn tiếp tục làm để gởi cho các em bé bị bệnh trên khắp thế giới.

Em đã gởi hơn 1400 con gấu bông đi khắp thế giới và đã thu được hơn 150 000 đôla để cải thiện đời sống hàng ngày của các em bé đang nằm bệnh viện.

Em Campbell Remess, 14 tuổi ở Tasmanie, Úc châu, em ở trong một gia đình đông con. Khi lên 9, em muốn an ủi các em bé bị bệnh. Sáng kiến của em? Em xin cha mẹ tiền mua các con gấu bông để đem đi cho. Gia đình em nói “không” vì gia đình không đủ khả năng tài chánh để mua. Nhưng mẹ của em có chiếc máy may, vậy thì chú bé con gan dạ này học may để thực hiện giấc mơ của mình. Hiện nay mỗi ngày em may một con gấu bông.

Các con gấu bông ở khắp các phương trời

Bây giờ em đã gởi các con gấu bông đi Trung quốc, Pakistan, Âu châu và lập ra hội Dự án 365 (Project 365). Các con gấu bông này được gởi đến các em bị bệnh cũng như người lớn bị bệnh và cũng được bán ở các buổi đấu giá để có tiền phát triển dự án.

Campbell Remess đã gây sự chú ý trên các trang mạng xã hội, lòng quảng đại của em làm nhiều quả tim xúc động và những quả tim này đã đáp ứng lại lòng quảng đại của em.

 

Marta An Nguyễn dịch