Sứ điệp của Đức Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội

206

Sứ điệp của Đức Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội

“Sự thật sẽ giải phóng” (Ga 8, 32).

Ngày chúa nhật 13 tháng 5, nhân ngày kỷ niệm 52 năm Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội, Đức Phanxicô có sứ điệp gởi giới báo chí nhân ngày này để chống lại với tin giả và cổ động cho hòa bình. Vì thế, mượn lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Axixi, ngài gởi chúng ta lời cầu nguyện sau:

 

Lạy Chúa, xin hãy làm cho chúng con thành khí cụ bình an của Ngài.

Cho con nhận ra sự xấu khi không tạo thông hiệp trong lúc giao tiếp.

Xin cho chúng con tránh được nọc độc các phán đoán của chúng con.

Xin giúp chúng con nói với người khác như người anh em của mình.

Chúa là Đấng cậy trông và trung tín; xin cho lời chúng con là hạt giống tốt đẹp cho thế giới:

Nơi có tin đồn, chúng con biết lắng nghe;

Nơi có hoang mang, chúng con gieo hài hòa;

Nơi có nhập nhằng, chúng con làm sáng tỏ;

Nơi có loại trừ, chúng con chia sẻ;

Nơi có tin giật gân, chúng con mang đến điều độ;

Nơi có hời hợt, chúng con đặt lại đúng câu hỏi;

Nơi có thành kiến, chúng con tạo tin tưởng;

Nơi có hung hăng, chúng con mang lại tôn trọng;

Nơi có sai lầm, chúng con mang lại sự thật.

Amen.

Giáo hoàng Phanxicô