Ngày Thế Giới Sách: Đức Phanxicô nhấn mạnh đến các lợi ích của việc đọc sách

77

Ngày Thế Giới Sách: Đức Phanxicô nhấn mạnh đến các lợi ích của việc đọc sách

Phòng Sixte V, thư viện Vatican, Twitter @vaticanlibrary

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-04-23

Cho một thế giới công chính hơn và có tinh thần huynh đệ hơn

Ngày 23 tháng 4 – 2018, nhân Ngày Thế Giới Sách và bản quyền sách, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến các lợi ích của việc đọc sách cho một “thế giới công chính và có tinh thần huynh đệ hơn”.

Trong một bản tin của Vatican News tiếng Ý, Đức Phanxicô mong Ngày Thế Giới Sách là “dịp để chúng ta ý thức về ý nghĩa của sách vở, một cách chung là việc đọc sách, để xây dựng một thế giới, một xã hội công chính và có tinh thần huynh đệ hơn”.

Ông Romano Montroni, chủ tịch Trung tâm sách và đọc sách Ý, người nhận sứ điệp của Đức Phanxicô được Phủ Quốc Vụ Khanh gởi đến, ông cho rằng “phải có các chứng nhân có tầm vóc, có uy tín đối với thế giới và đối với các thể chế để mọi người quan tâm đến tầm quan trọng của việc đọc sách. Đức Phanxicô là một trong các chứng nhân này”.

Ngày Thế Giới Sách được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp quốc (UNESCO) thành lập năm 1995 ở Paris để “khuyến khích toàn thế giới và đặc biệt là các bạn trẻ khám phá thú vui đọc sách”. Ngày 23 tháng 4 là ngày kỷ niệm ngày qua đời năm 1616 của các văn hào Cervantes, Shakespeare và Inca Garcilaso de la Vega.

Hàng năm Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp, Hội đồng Quốc tế các nhà xuất bản (UIE), Hiệp hội Quốc tế các tiệm sách (IBF) và Hiệp hội Quốc tế các thư viện (IFLA) chỉ định một “Thủ đô thế giới” sách trong vòng một năm, năm 2018 là thành phố Athena, Hy Lạp: thành phố tìm cách để mọi người dân dễ dàng đến với sách, kể cả người di dân, người tị nạn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch