Giáo hội Châu Mỹ La Tinh xin có một Thượng hội đồng về phụ nữ trong Giáo hội

92

Giáo hội Châu Mỹ La Tinh xin có một Thượng hội đồng về phụ nữ trong Giáo hội

 

Giáo hội Châu Mỹ La Tinh ý thức vai trò thiết yếu của phụ nữ trong các thể chế © Jean-Claude Gerez

cath.ch, Jean-Claude Gerez, 2018-04-16

Hội đồng về Châu Mỹ La Tinh xin Đức Phanxicô triệu tập một Thượng hội đồng các giám mục về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Nhất là Hội đồng kêu gọi tái lượng định lại công việc của phụ nữ trong Giáo hội.

Lời yêu cầu này đã được đưa ra công khai vào giữa tháng 4-2018. Sáng kiến này phát xuất từ buổi gặp do Hội đồng tổ chức vào đầu tháng 3-2018 về chủ đề “Phụ nữ, cột trụ xây dựng Giáo hội và xã hội ở Châu Mỹ La Tinh”.

Các nhà có trách nhiệm ở Châu Mỹ La Tinh lấy làm tiếc là “có một số thành viên của hàng giáo sĩ vẫn còn độc tài và ma-sô, họ sai phụ nữ như người làm trong giáo xứ của họ, như một lực lượng lao động làm các việc cơ bản”. Theo các thành viên của Hội đồng, một thực tại đòi hỏi một câu trả lời dứt khoát: “Tất cả những chuyện này phải ngừng lại”. 

“Phụ nữ phải được đánh giá cao”

Những người ký tên vào đơn xin mở thượng hội đồng xác nhận: “Các phụ nữ phải được công nhận, có giá trị và phải được xem như người đồng có trách nhiệm trong sự hiệp thông và sứ mạng của Giáo hội, hiện diện trong tất cả các cơ quan mục vụ để phản ảnh và để quyết định”. Họ nhấn mạnh đã đến lúc “khẩn cấp phải nhân lên và mở rộng số chỗ và cơ hội làm việc cho các phụ nữ trong các cơ cấu mục vụ của các cộng đồng giáo xứ, địa phận, trong các hội đồng giám mục và tại Giáo triều Rôma”. 

Thay đổi não trạng

Tài liệu chính thức khẳng định: “Sự thay đổi của thời đại mà chúng ta đang sống, đòi hỏi Giáo hội phải có một đề nghị mới cho tính năng động trong công việc truyền giáo, đòi hỏi một sự thay đổi não trạng và một tiến trình biến đổi giống như tiến trình Đức Phanxicô đã làm về gia đình, đưa đến sự ra đời của Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris laetiti và về giới trẻ trong thượng hội đồng sắp tới”.

Ngoài ra các văn bản của hội đồng Châu Mỹ La Tinh còn nhấn mạnh đến các giáo hội địa phương phải có “tự do và can đảm của Tin Mừng để tố cáo tất cả các hình thức kỳ thị, bức bách, hung bạo và khai thác mà phụ nữ là nạn nhân chịu đau khổ, các giáo hội địa phương cũng phải mang đến nhân phẩm, tham dự và đóng góp phần của mình trong việc đấu tranh cho công chính, cho tình huynh đệ theo chiều kích thiết yếu của việc rao giảng Tin Mừng”.

Đào sâu về thần học phụ nữ

Trong tinh thần này, hội đồng Châu Mỹ La Tinh “mời gọi tất cả các tổ chức công giáo, đặc biệt là các phân khoa thần học và triết học tiếp tục đào sâu một nền thần học về phụ nữ theo ánh sáng của truyền thống và của giáo huấn Giáo hội, phát triển các hiểu biết, đặc biệt về nhân chủng học cũng như nghiên cứu các thực tại văn hóa hiện nay của các phong trào và nguyện vọng của phụ nữ.

Marta An Nguyễn dịch