Pierre, 69 tuổi, tiều phu: “Tôi xin trên cao giúp”

171

Pierre, 69 tuổi, tiều phu: “Tôi xin trên cao giúp”

Ông Pierre kể một sự kiện xảy ra cho ông mà ông đặc biệt cảm nhận có sự hiện diện của Chúa trong đời: “Tôi chỉ biết cám ơn Đức Mẹ”.

pelerin.com, Dominique Lang, 2018-04-12

Tôi là thợ đốn củi, bây giờ tôi về hưu, tôi làm thợ sửa chữa, ai kêu đâu làm đó. Tôi làm một vài việc ở dòng các nữ tu ở núi Forez, gần vùng Massif, ở đây có nhiều nhóm đến sinh hoạt.

Một nữ tu nhờ tôi lượng định công việc khôi phục lại mãnh đất này. Trên lề bãi đậu xe, tôi lắp chiếc giỏ bóng rỗ mà tôi sửa lại để cho trẻ con đến đây có thể chơi. Nhưng miếng đất này đầy sỏi đá, khó làm sân chơi được. Sau đó có một nữ tu trẻ rất năng động và rất thể thao xin tôi cùng xơ nghiên cứu và xem lại miếng đất. Chúng tôi dự trù làm bờ xi-măng và trải một lớp phủ lên, chúng tôi tính toán chi li từng chút để không phí phạm.

Chúng tôi nói chuyện với mẹ bề trên về chương trình của mình. Mẹ muốn xin phép các cơ quan quản trị miếng đất. Các cơ quan này cho chúng tôi biết “họ không có tiền”, dù chúng tôi cũng chưa có ý định xin họ tài trợ.

Tôi không được đi học nhiều, nhưng may mắn tôi theo đạo công giáo.

Tôi không được đi học nhiều, nhưng may mắn tôi theo đạo công giáo và tôi không ngần ngại dựa trên đức tin của mình. Vì thế tôi thêm vào tràng chuỗi cầu nguyện hàng ngày của tôi thêm một ý chỉ riêng. Tôi xin những người đi trước tôi bây giờ ở trên thiên đàng giúp tôi, tôi xin Đức Mẹ cho tôi biết ý của Mẹ về chuyện này.

Ngày hôm sau có một bà điện thoại cho tôi: “Ông biết không, tôi có nợ ông một món tiền, ngày mai ông đi qua nhà tôi, tôi sẽ đưa cho một một phần”. Thật sự thì tôi không còn nhớ đến món tiền này, đó là tiền củi của lò sưởi.

Bà này đua cho tôi số tiền chính xác đúng số tiền tôi và nữ tu trẻ tính toán. Tôi chỉ biết cám ơn Đức Mẹ cho câu trả lời nhanh chóng của Mẹ. Và chúng tôi bắt tay vào việc: nữ tu làm bờ xi-măng, tôi đặt sỏi và lớp phủ. Bây giờ các em trẻ đã có sân chơi.

Tôi nghĩ những người đi trước chúng ta họ luôn tích cực, mình phải xin họ giúp đỡ, xin họ khuyên bảo vì họ thấy mọi chuyện từ trên cao.

Phần tôi, tôi chỉ biết cám ơn Đức Mẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch