Phim tài liệu về Hiến binh Vatican được giải ở Argentina

157

Phim tài liệu về Hiến binh Vatican được giải ở Argentina

  cath.ch, 2018-04-14

Một phim tài liệu về Hiến binh Vatican được giải ở Argentina trong lần Liên hoan phim tôn giáo lần thứ năm tổ chức tại Buenos Aires, Argentina từ ngày 3 đến 8 tháng 4 – 2018.
Ban giám khảo đã trao tặng giải nhà thực hiện phim tài liệu hay nhất về Hiến binh Vatican Custodire e proteggere – canh gác và bảo vệ.

Cuốn phim tài liệu dài 55 phút được thực hiện vào năm 2017, giới thiệu sự dấn thân của những người có lời tuyên thệ bảo vệ nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo và quốc gia Vatican trong đội ngũ Hiến binh Vatican. Một chủ đề mà ban giám khảo cho rằng rất “đặc biệt” và được quay với một “cái nhìn gần với đại chúng”.
Theo nhà thực hiện phim, ông Cesare Cuppone thì giải thưởng này nâng cao giá trị của chính sách truyền thông của Tòa Thánh trong lãnh vực nghệ thuật nghe nhìn. Một chính sách mà Bộ truyền thông thực hành trong những năm gần đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Hiến binh của đức tin

“Làm phần mình hết sức có thể, phần còn lại là Chúa làm”

Domenico Giani: Người ở bên cạnh Đức Phanxicô từng bước