Ba Tây: Đức Phanxicô điện thoại cho gia đình bà Marielle Franco bị cảnh sát giết

238

Ba Tây: Đức Phanxicô điện thoại cho gia đình bà Marielle Franco bị cảnh sát giết

Cảnh sát lạm dụng quyền chống dân cư ở trong các thành phố ổ chuột

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2018-03-23

Ngày thứ tư 21 tháng 3, theo nhật báo Ý Avvenire loan tin, Đức Phanxicô đã điện thoại đến gia đình bà Marielle Franco, 38 tuổi, người bảo vệ cho nhân quyền ở Ba Tây và là nghị viên thành phố Rio de Janeiro, bà bị ám sát chết ngày 14 tháng 3 – 2018. Ngài đã gọi một ngày sau, sau khi nhận thư của cô Luyara Santas, con gái của bà Marielle Franco.

Ông Lucas Scherer của Hiệp hội Argentina Alameda đã làm trung gian giữa Rio de Janeiro và Vatican, ông cho biết, bốn ngày sau khi mẹ bị giết, cô Luyara, 19 tuổi đã viết một “bức thư tình cảm” cho Đức Phanxicô. Khi ngài gọi thì cô Luyara không có ở nhà, nhưng có bà Marinette là mẹ của Marielle Franco nói chuyện với ngài. Đức Phanxicô tỏ lòng tương trợ và yêu thương đối với gia đình của bà Marielle Franco.

Ông Lucas Scherer cho biết: “Bức thư của cô Luyara ngắn và đơn sơ, cô kể cho ngài nghe cô bị xé lòng khi mẹ chết. Mẹ của cô là người tố cáo các lạm dụng của cảnh sát trên người dân ở các thành phố ổ chuột. Cô Luyara xin Đức Phanxicô cầu nguyện cho cô để cô có đủ sức mạnh đi tới đàng trước”.

Và ông Gustavo Vera, chủ tịch Hiệp hội Alameda và là bạn xưa của Đức Jorge Mario Bergoglio là người chuyển thơ của cô Luyara cho “bạn giáo hoàng” của mình.

Sau khi bà Marielle Franco bị giết, rất nhiều vụ biểu tình được tổ chức ở Châu Mỹ La Tinh để đòi công chính. Một cuộc điều tra gần đây cho biết các viên đạn bắn trên người bà Marielle là của cảnh sát.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch