Nữ tu Nathalie Becquart: Các người trẻ thật sự thấy mình phải nói

199

Nữ tu Nathalie Becquart: Các người trẻ thật sự thấy mình phải nói

Nữ tu Nathalie Becquart là điều phối viên của tiền thượng hội đồng.

cath.ch, Xavier Le Normand, 2018-03-21

Tiền thượng hội đồng các người trẻ đang diễn ra từ ngày 19 đến 24 tháng 3 – 2018. Nữ tu Nathalie Becquart thuộc Dòng Xaviê, là người điều hành mục vụ giới trẻ ở Hội đồng giám mục Pháp, xơ được cử làm điều phối viên cho tiền thượng hội đồng. Nhiệm vụ của xơ là giúp soạn bàn tài liệu cuối cùng sẽ được trình cho Đức Phanxicô vào ngày 25 tháng 3. Xơ giải thích với hãng tin I.MEDIA, bản tài liệu này là phản ảnh lời kêu gọi của Đức Phanxicô với người trẻ, ngài xin họ hoàn toàn tự do nói lên những gì họ nghĩ.  

Chúng ta có thể chờ gì ở tiền thượng hội đồng và bản tài liệu cuối cùng?

Một cách cụ thể, tiền thượng hội đồng này nằm trong việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng tháng 10. Các công việc sẽ giúp cho việc suy tư để triển khai trong tài liệu làm việc. Đây là sự đóng góp trực tiếp của giới trẻ toàn thế giới. Tài liệu cuối cùng sẽ là câu trả lời mạnh mẽ cho lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng, ngài xin các người trẻ nói lên những gì họ nghĩ, cả những lời chỉ trích. Các người trẻ thật sự có cảm nhận được gọi để hoàn toàn tự do chia sẻ những gì họ mang trong lòng. Tôi chưa biết họ sẽ nói gì nhưng bản văn cuối cùng sẽ phản ảnh những gì họ đã bàn thảo trong các nhóm.

Chủ đề đầu tiên là người trẻ ước mong được Giáo hội tháp tùng. Làm sao điều này được thực hiện?

Chúng tôi cảm thấy các người trẻ này có một khát khao rất lớn, họ sống trong một thế giới phức tạp, một thế giới chuyển động quá nhanh. Họ đặt rất nhiều câu hỏi và vì thế họ mong chờ nhiều ở các vị mục tử, những người hướng dẫn trong đức tin, trong đời sống gần với họ. Trong nhiều nước, kể cả nước Pháp, các người trẻ có một thái độ dè chừng nào đó với Giáo hội, họ cũng dè chừng với tất cả các thể chế khác. Chìa khóa cho lòng tin tưởng, đó là xây dựng một quan hệ gần gũi. Ở đây, khi họ gặp các linh mục, các hồng y trong những giây phút đơn sơ thân tình, sự tiếp xúc rất dễ dàng. Đó là tiếng gọi cho Giáo hội, để Giáo hội hiện thân và gặp các người trẻ trong cuộc sống, trong những chuyện họ quan tâm. Mặt khác, Đức Phanxicô cũng luôn nói: “một Giáo hội tiếp đón, một Giáo hội không phán xét nhưng dám mang lại các quy chiếu, kho tàng Tin Mừng.”

Làm sao thể hiện được sự gần gũi này, cả với những người không tin hay với những người chất vấn về đức tin?

Các người trẻ không-tin có mặt trong tiền thượng hội đồng này, họ cảm thấy mình được đón nhận ngay lập tức giữa các người khác. Họ khám phá ở đây có một cộng đoàn nhân bản, vượt qua các khác biệt về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Cuộc gặp gỡ này được Giáo hội tổ chức, Giáo hội mở ra với các khác biệt. Không bắt buộc nhưng tôi thấy nhiều người không tin tham dự thánh lễ. Qua đó họ khám phá tính phổ quát rất mạnh của sứ điệp Giáo hội. Con đường mà Chúa Kitô đề ra, đó là con đường của sự sống, của tình yêu và của chân lý. Các người trẻ không nhất thiết phải cảm nghiệm những chuyện gì quá rắc rối, nhưng cảm nghiệm có những nơi chốn giúp họ cảm nghiệm được kinh nghiệm tự vấn và bám rễ trong đức tin. Rất nhiều bạn trẻ nói với tôi, họ mong đào sâu đức tin của họ.

Đức Phanxicô cũng nêu lên khả năng lấy “trách nhiệm” của người trẻ trong Giáo hội. Làm thế nào điều này có thể cụ thể hóa?

Như ngài nói, quan trọng là mở các con đường. Ở địa phương, có nhiều nơi các bạn trẻ đã có trách nhiệm, ở Pháp chúng tôi thấy rất nhiều. Chúng tôi ý thức, những người rao giảng Tin Mừng đầu tiên cho người trẻ chính là họ. Rất nhiều người trẻ có trách nhiệm trong các tổ chức từ thiện, trong các phong trào, trong các công việc mục vụ ở địa phận. Để các bạn trẻ đi xa hơn, phải kêu gọi, đào tạo, tháp tùng các người trẻ đảm trách các trách vụ để họ góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Phong trào này đã được tiến hành ở Pháp và tôi nghĩ nó vẫn được tiếp tục, được củng cố và được phát triển càng ngày càng rộng rãi hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Tiền thượng hội đồng giới trẻ khai mạc ở Rôma

Người trẻ: Can đảm “nói lên các sự thật sống sượng” 

Đức Phanxicô: “Các bạn trẻ không được để mình bị biến chất!”

Đức Phanxicô: “Người trẻ có một cái gì của ngôn sứ”

Nữ tu Nathalie Becquart và các bạn trẻ trong các ngày sinh hoạt tiền thượng hội đồng