“Đức Phanxicô, người có một đào tạo triết lý và thần học sâu đậm”

245

“Đức Phanxicô, người có một đào tạo triết lý và thần học sâu đậm”

Thư của Đức Bênêđictô XVI và tuyển tập về thần học của Đức Phanxicô. Đức Bênêđictô XVI khen ngợi Đức Phanxicô “có một đào tạo triết lý và thần học sâu đậm”. Ngài nhấn mạnh đến sự “tiếp nối bên trong của hai triều giáo hoàng”.

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-03-12

Trong một bức thư gởi Linh mục Dario Edoardo Viganò, bộ trưởng Bộ Truyền thông, Đức Bênêđictô XVI khen ngợi tuyển tập “Thần học của Đức Phanxicô” do nhà xuất bản Librairie éditrice du Vatican (LEV ) phát hành ngày 12 tháng 3-2018, ngài khen ngợi Đức Phanxicô “có một sự đào tạo triết lý và thần học sâu đậm”. Ngài nhấn mạnh đến sự “tiếp nối bên trong của hai triều giáo hoàng”.

Ngài viết: “Tôi ủng hộ sáng kiến này, một sáng kiến chống lại và phản ứng lại với thành kiến điên rồ cho rằng Đức Phanxicô chỉ là người thực tế, không có một đào tạo triết lý và thần học nào đặc biệt, trong khi tôi là chỉ là nhà lý luận thần học, ít hiểu đời sống thực tế của tín hữu kitô ngày nay”.

Đức Bênêđictô XVI nhận được 11 ấn bản của tuyển tập, được các thần học gia ký, ngài cám ơn và cho biết “những tuyển tập nhỏ này cho thấy, Đức Phanxicô đúng là người có một đào tạo triết lý và thần học sâu đậm và các nền tảng này cho thấy có sự liên tục bên trong giữa hai triều giáo hoàng, dù có tất cả các khác biệt về phong cách và tính chất”.

Sư huynh Giulio Cesareo, người trách nhiệm của nhà xuất bản LEV cho biết tuyển tập sẽ được in ra các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Rumania.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch