“Thiên Chúa thì trẻ”, quyển sách-trò chuyện với Đức Phanxicô

156

 

Thiên Chúa thì trẻ”, quyển sách-trò chuyện với Đức Phanxicô

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-02-27 

“Thiên Chúa thì trẻ”, đó là tựa đề quyển sách-trò chuyện với Đức Phanxicô sẽ được phát hành ngày 20 tháng 3 năm 2018 nhân thượng hội đồng sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 sắp tới với chủ đề “Người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi”.

Vài ngày trước Ngày Thế Giới Trẻ sẽ được cử hành vào ngày Chúa nhật Lễ Lá 25 tháng 3, tác phẩm được nhóm nhà in Ý Mondadori ấn hành trong 6 ngôn ngữ, nhà xuất bản Robert Laffont phụ trách ấn bản tiếng Pháp.

Trang mạng của nhà xuất bản Robert Laffont cho biết, chính Đức Phanxicô ký quyển sách này, trong “cuộc đối thoại chân thành với ký giả, nhà văn trẻ người Ý Thomas Leoncini, 32 tuổi, ngài phóng khoáng nói với các thế hệ trẻ – những thế hệ bị loại trừ trong thời buổi giao động này -, ngài mong muốn đưa họ ra khỏi tình trạng sống bên lề… và xem họ như tác nhân chính cho lịch sử chung của chúng ta”.

Đức Phanxicô cũng nói với “các bạn trẻ trên toàn cầu, dù họ là người công giáo hay không”. Ngài khẳng định, “Thiên Chúa thì trẻ, Ngài luôn mới” vì thế các bạn trẻ đều có “cùng phẩm chất như Ngài”.

Các chủ đề được đề cập đến trong cuộc trò chuyện là: khí hậu, các chủ nghĩa cực đoan, cái chết, nạn nghèo khổ, phẩm chất, hy vọng, cá nhân chủ nghĩa, tham nhũng, giáo dục…

Trong cuộc trò chuyện, như thường lệ ngài vẫn hay nói, Đức Phanxicô khuyến khích tạo các cây cầu giữa các thế hệ để xã hội có thể tái tạo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

“Thiên Chúa thì trẻ” (Dieu est jeune, nxb. © laffont.ca)