Các tin về bệnh tê liệt của Đức Bênêđictô XVI là “sai”

187

Các tin về bệnh tê liệt của Đức Bênêđictô XVI là “sai”

Đức Bênêđictô và anh của ngài, Linh mục Georg Ratzinger

cath.ch, I.MEDIA, 2018-02-15

Ngày 15 tháng 2, Văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận: “Các tin cho rằng Đức Bênêđictô XVI bị bệnh tê liệt thần kinh là sai”.

Ngày 14 tháng 2, trong một phỏng vấn ngắn với tuần báo Đức Neue Post, Linh mục Georg Ratzinger, 94 tuổi, anh của Đức Bênêđictô XVI cho biết: “Đức Bênêđictô XVI bị một loại bệnh tê liệt thần kinh và có thể đi rất nhanh”. Linh mục cho biết dự định sẽ gặp Đức Bênêđictô XVI vào dịp sinh nhật 91 tuổi của anh mình ngày 16 tháng 4 sắp tới.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh viết thêm: “Trong hai tháng nữa, Đức Bênêđictô XVI sẽ mừng sinh nhật 91 tuổi, như gần đây ngài đã tuyên bố, ngài cảm thấy tuổi tác đè nặng theo năm tháng và đó là chuyện bình thường ở tuổi của ngài”.

Ngày 14 tháng 2, những người thân cận Đức Bênêđictô XVI đã nghi ngờ tính xác thực của các tiết lộ này trên báo Đức.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Bức thư cảm động của Đức Bênêđictô XVI