Phép lạ thứ 70 được công nhận ở Lộ Đức: Giám mục giáo phận Beauvais là người đầu tiên ngạc nhiên

486

Phép lạ thứ 70 được công nhận ở Lộ Đức: Giám mục giáo phận Beauvais là người đầu tiên ngạc nhiên

Đức Giám mục Jacques Benoit-Gonin, Giám mục giáo phận Beauvais

famillechretienne.fr, Samuel Pruvot, 2018-02-13

Chúa nhật 11 tháng 2, Giáo Hội chính thức công nhận phép lạ thứ 70 có được nhờ cầu bàu với Đức Mẹ Lộ Đức: Nữ tu Bernadette Moriau thuộc giáo phận Beauvais được chữa lành năm 2008. Phản ứng của Đức Giám mục Benoit-Gonin, giám mục giáo phận Beauvais.

Giáo hội đã công nhận phép lạ thứ 70 ở Lộ Đức. Với tất cả các bằng chứng chữa bệnh, có vẻ như đây là một số rất ít trường hợp trong những năm gần đây?

Với 70 phép lạ được công nhận, cuối cùng thì cũng có vẻ hơi ít. Nhưng chữa lành là một vấn đề nghiêm trọng và Giáo hội tôn trọng phán đoán của hội đồng y khoa. Giáo hội không thể bỏ qua phán đoán này. Điều quan trọng là phải hiểu, Giáo Hội dựa vào chẩn đoán của các bác sĩ trước khi tự quyết định. Dù sao, đây là điều hợp lý, vì chính Thiên Chúa là Đấng tôn trọng “các lý do phụ” có nghĩa là các quy luật tự nhiên. Rõ ràng, Ngài có thể tự hành động như “lý do đầu tiên” vì quyền tự do tối thượng của tình yêu của Ngài.

Vì sao tin tức này có tiếng vang mạnh trên các phương tiện truyền thông, đôi khi vượt ra ngoài truyền thông kitô giáo?

Tôi không dám coi nhẹ, phản ứng theo cảm tính hay quảng bá cho Giáo Hội! Công nhận một phép lạ đòi hỏi mình phải nhận ra rằng Thiên Chúa không phải là một từ đơn giản hay âm thanh phát ra từ miệng của mình. Thiên Chúa là một thực tại năng động! Trước khi tuyên bố, tôi đã âm thầm xin Chúa cho dấu hiệu. Chúa phải ở bên cạnh tôi … Phải để Chúa “thỏa hiệp” với mình trong việc này! Việc nhận biết này là phản ánh ý chí sâu đậm của Chúa. Trước đây, tôi đã dựa vào lời khuyên của hội đồng y khoa. Tôi đã thấy bối cảnh của vụ chữa lành ở trong bối cảnh đi hành hương tới Lộ Đức.

Tại sao cần phải rất cẩn thận khi đề cập đến phép lạ?

Quyết định này liên quan đến toàn Giáo Hội. Tôi không muốn Giáo hội ở trong vị trí khó xử. Phép lạ này làm xáo trộn tất cả, đầu tiên hết là Giám mục giáo phận Beauvais, tôi là người đầu tiên ngạc nhiên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc:: Làm thế nào một vụ chữa lành không giải thích được cho là phép lạ?

Giáo hội công giáo công nhận phép lạ thứ 70 của Đức Mẹ Lộ Đức

Phép lạ Lộ Đức: “Một buổi sáng đẹp trời, nữ tu Bernadette Moriau mạnh khỏe đến gặp tôi!”