Đức Phanxicô cám ơn các nghệ sĩ của Đoàn xiếc Medrano và Rony Roller Circus

112

Đức Phanxicô cám ơn các nghệ sĩ của Đoàn xiếc Medrano và Rony Roller Circus

Nhờ họ, khán giả cảm thấy “mình gần Chúa hơn”. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7-2-2018

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-02-07

Thêm một lần nữa, Đức Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các nghệ sĩ xiếc, họ đã có buổi trình diễn ngắn trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7 tháng 2 tại Hội trường Phaolô VI: nhờ các nghệ sĩ, khán giả cảm thấy mình gần với Chúa hơn.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô nói bằng tiếng Ý với các nghệ sĩ: “Tôi xin chào ban giám đốc và các nghệ sĩ của Đoàn Medrano và Đoàn Rony Roller Circus. Tôi xin cám ơn các nghệ sĩ về công việc của quý vị, một công việc rất tốt đẹp”.

Đức Phanxicô vui ra mặt, ngài chăm chú xem và nhấn mạnh, thể loại nghệ thuật này giúp khán giả cảm thấy mình gần với Chúa: “Qua nghệ thuật của quý vị, quý vị đã diễn tả nét đẹp và qua nét đẹp, quý vị đã nâng cao chúng tôi, để chúng tôi được gần Chúa. Nét đẹp trong công việc của quý vị đã mang lại điều tốt đẹp cho chúng tôi. Chúng tôi xin cám ơn!”

Tháng 1 năm 2016, cùng hợp tác của ban Tuyên úy Tòa Thánh, Đoàn Rony Roller Circus đã trình diễn miễn phí cho người vô gia cư, người nghèo và một nhóm các tù nhân ở Rôma. Trong dịp này, ban Tuyên úy cũng tổ chức khám bệnh cho những người vô gia cư và người bệnh trong khuôn viên Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch