Trung quốc: không có bất đồng giữa Đức Phanxicô và các cộng sự viên của ngài

155

Trung quốc: không có bất đồng giữa Đức Phanxicô và các cộng sự viên của ngài

Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-01-30

Tuyên bố của ông Greg Burke, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh

Tiếp theo bức thư ngõ của Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen), Tổng Giám mục danh dự Thượng Hải, ngày thứ ba 30 tháng 1, ông Greg Burke, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận, về vấn đề Trung quốc, không có bất đồng giữa Đức Phanxicô và các cộng sự thân tín của ngài ở giáo triều.

Ông viết: “Đức Giáo hoàng thường xuyên liên lạc với các cộng sự của mình, đặc biệt với Phủ Quốc Vụ Khanh về các vấn đề Trung quốc, Phủ thông tin cho ngài một cách trung thực và chi tiết về tình trạng Giáo hội công giáo ở Trung quốc và về các giai đoạn đối thoại đang diễn ra Tòa Thánh và nước Cộng hòa nhân dân Trung quốc, ngài đặc biệt chăm chú theo dõi”.

Ông nói tiếp: “Thật ngạc nhiên và đáng tiếc khi các người trong Giáo hội lại nói ngược lại, đã gây hoang mang và tranh luận”.

Việc làm sáng tỏ này là do các tuyên bố gần đây của Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, Tổng Giám mục danh dự Thượng Hải không đồng ý về các cố gắng của Tòa Thánh đối với nước Cộng hòa nhân dân Trung quốc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Giả định có một thỏa hiệp giữa Tòa Thánh với Trung Quốc 

Giáo hội và Trung quốc: Tương lai sẽ như thế nào

Trung quốc: Vatican xin các giám mục “chui” nhường chỗ cho các giám mục chính thức