Theo khoa học, mối dây liên hệ giữa mẹ và con gái mạnh hơn các mối dây liên hệ khác trong gia đình

227

Theo khoa học, mối dây liên hệ giữa mẹ và con gái mạnh hơn các mối dây liên hệ khác trong gia đình

fr.aleteia.org, Martin Novak, 2017-12-31

Một cuộc nghiên cứu ở Mỹ cho biết, trong các mối dây liên hệ gia đình, mối dây liên hệ giữa mẹ và con gái là mối dây mạnh hơn trong tất cả các mối dây khác. Các lời giải thích của một nghiên cứu muốn chứng minh một cách khác…

Trong các nền tảng tâm lý của người lớn và trẻ con, trước hết người ta nghiên cứu các mối liên hệ của từng người với gia đình. Các nhà nghiên cứu Mỹ muốn xét đến khía cạnh này khi họ phân tích từng mối dây liên hệ một. Theo Báo Khoa học Thần Kinh, mục đích của cuộc nghiên cứu là để hiểu, làm thế nào một số bệnh di truyền trong vòng gia đình. Họ khám phá thấy sự truyền đi đặc biệt giữa mẹ và con gái, chứng tỏ cho thấy mối dây liên hệ rất mạnh giữa mẹ và con gái. Một liên hệ có thể giải thích nhiều chuyện. 

Các chi tiết nghiên cứu trên mối dây liên hệ gia đình

Trước hết các nhà nghiên cứu ở bang California chọn ra 35 gia đình có đầy đủ sức khỏe: những gia đình này không có vấn đề thần kinh hoặc tâm thần, không dùng thuốc mạnh hay ma túy, không có phản ứng phụ với thử nghiệm “chụp cộng hưởng từ, MRI”.  Nhờ qua thử nghiệm MRI với từng người mà “bản đồ” bộ não được thành lập.

Khi phân tích các vùng cộng hưởng khác nhau, cùng với các thử nghiệm ứng xử, các kết quả đưa ra cho thấy các chỉ dẫn biểu lộ. Các phân tích được làm trên liên hệ cha-con gái, cha-con trai, mẹ-con gái, mẹ-con trai với số lượng bằng nhau. Mục đích nghiên cứu là cốt tìm hiểu tại sao và làm thế nào mà chứng trầm cảm và các xáo trộn tính tình lại xảy ra trong vòng gia đình, đặc biệt là giữa mẹ và con gái.

Các kết quả khích lệ

Cuộc nghiên cứu mang lại ghi nhận sau: các bà mẹ có mô hình cơ thể giống nhau ở bộ não cai quản cảm xúc. Sự giống nhau này cũng có thể thấy nơi mẹ và con trai, nơi cha và con trai, nơi cha và con gái. Tuy nhiên sự giống nhau đáng kể hơn là nơi mẹ và con gái. Từ sụ kiện này, sự di truyền trong mô hình cảm xúc sẽ rất mạnh giữa mẹ và con gái, đến độ họ cùng cảm nhận theo cùng cách và có thể có cùng các bệnh. 

Một sự thấu hiểu hỗ tương được củng cố

Điều tốt là có một người trên đời này có thể hiểu bạn hoàn toàn. Sự giống nhau trong chất xám giữa mẹ và con gái làm thuận lợi cho sự thấu hiểu nhau qua về. Các bà mẹ thường dễ dàng nhận ra và hiểu được cảm xúc của con gái mình và ngược lại. Có lẽ vì vậy nên đôi khi các quan hệ giữa mẹ-con gái không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì họ quá gần nhau về mặt cảm xúc.

Dĩ nhiên cuộc nghiên cứu này bây giờ vẫn còn dành chỗ cho các khả năng dò tìm khác, chẳng hạn có những người có các căn bệnh khác nhau; trên một tầm mức mẫu thử nghiệm lớn hơn của các gia đình… Trong khi chờ đợi, cuộc nghiên cứu này có thể giải thích vì sao, khi đã là người lớn, các bà mẹ của chúng ta vẫn là những người chúng ta chọn để… tâm sự!

Marta An Nguyễn dịch