Ngày thế giới người di dân và tị nạn: “Không phải là tội nếu có các nghi ngờ và sợ hãi”

94

Ngày thế giới người di dân và tị nạn: “Không phải là tội nếu có các nghi ngờ và sợ hãi”

“Tội là để các nỗi sợ này quyết định các đáp ứng của chúng ta, điều kiện hóa các chọn lựa của chúng ta, làm hại đến sự tôn trọng và lòng quảng đại.”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-01-14

Trong bài giảng sáng chúa nhật 14 tháng 1-2018, trong ngày Thế giới người di dân và tị nạn được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã giải thích như sau: “Không phải là tội nếu có các nghi ngờ và sợ hãi. Tội là để các nỗi sợ này quyết định các đáp ứng của chúng ta, điều kiện hóa các chọn lựa của chúng ta, làm hại đến sự tôn trọng và lòng quảng đại, gieo thêm hận thù và ruồng bỏ.”

Chúa nhật 14-1-2018 là ngày Thế giới người di dân và tị nạn đầu tiên, thánh lễ đã được cử hành ở Đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày này.

Đức Phanxicô thừa nhận, các nghi ngờ và sợ hãi là “hợp pháp” đối với người đón nhận cũng như đối với người đến từ một nước khác: “Thật không dễ để đi vào trong văn hóa của người khác, đặt mình ở địa vị của những người khác chúng ta, để hiểu các tư tưởng và kinh nghiệm của họ. Vì thế chúng ta thường từ chối không đi gặp người khác, chúng ta đưa ra hàng rào chắn để bảo vệ mình. Đôi khi các cộng đoàn địa phương sợ những người mới đến sẽ làm xáo trộn thứ trật họ đã có, “lấy đi” những gì mình đã khổ công xây dựng lâu nay. Những người mới đến cũng có nỗi sợ của họ: sợ phải đụng chạm, sợ bị phê phán, sợ bị kỳ thị, sợ thất bại. Những nỗi sợ này là hợp pháp, được xây dựng trên các nghi ngờ hoàn toàn có thể hiểu được về quan điểm con người. Có các nghi ngờ và sợ hãi không phải là tội”.

Đức Phanxicô nói thêm: “Tội là từ chối gặp người khác, với người khác mình, trong khi việc gặp gỡ này là dịp để chúng ta gặp Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch