Đức Phanxicô phát hình em bé ở Nagasaki cho các ký giả trên chuyến bay đi Chi-lê

158

Đức Phanxicô phát hình em bé ở Nagasaki cho các ký giả trên chuyến bay đi Chi-lê

Hình ảnh một bé trai cõng em mình trên lưng đứng chờ trước lò thiêu sau vụ dội bom nguyên tử ở Nagasaki, hình do nhà báo Andrea Tornielli gởi.

lastampa.it, Andrea Tornielli gởi từ máy bay đi Chi-lê, 2018-01-15

Bức hình đã được đăng từ tháng 12-2017, bức hình là lời cảnh báo chống mọi xung đột và là lời tố cáo một “thế chiến ba từng mảnh” đang làm xáo trộn thế giới ngày nay.

“Hoa quả của chiến tranh…” Với các nhà báo đi theo ngài trên chuyến bay hôm nay từ Rôma qua Chi-lê và Pêru, Đức Phanxicô muốn phát cho họ bức hình em bé cõng em mình trên vai đứng chờ trước lò hỏa thiêu ở Nagasaki năm 1945, sau vụ dội bom nguyên tử ở đây.

Một hình ảnh hiển nhiên của nhiếp ảnh gia Mỹ Joseph Roger O’Donnell mà vào cuối tháng 12, Đức Phanxicô muốn in lại trên một tấm thiệp với hàng chữ cay đắng: “Hoa quả của chiến tranh”. Một lời chú thích bằng tiếng Tây Ban Nha viết để nhấn mạnh nỗi tuyệt vọng của em, “em bé cắn môi và môi rướm máu”. Đức Phanxicô ký ở tấm thiệp “Franciscus”.

Một sứ điệp mạnh của Đức Phanxicô để tố cáo các hệ quả tai hại của các vụ xung đột – tất cả các vụ xung đột – và sự quan tâm của ngài cho “cuộc thế chiến thứ ba từng mảnh” như ngài đã nói nhiều lần, đang làm xáo trộn thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch