Pêru: các tù nhân làm 300 000 tràng chuỗi cho chuyến đi của Đức Giáo hoàng

150

Pêru: các tù nhân làm 300 000 tràng chuỗi cho chuyến đi của Đức Giáo hoàng

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2018-01-10

Được các nhà tổ chức khuyến khích, hàng trăm tù nhân không xấu hổ vì hoàn cảnh của mình, đã dấn thân và hy sinh hết mình.

Ba tháng vừa qua, khoảng 650 tù nhân Pêru không thất nghiệp. Trong chuyến đi từ ngày 18 đến 21 tháng 1 của Đức Phanxicô đến Pêru, các tù nhân của mười mấy nhà tù ở Pêru đã được giao để làm vào khoảng 300 000 tràng chuỗi. Các tràng chuỗi này được dùng trong các sự kiện khác nhau trong chuyến đi của Đức Giáo hoàng. Theo hãng tin Fides, sáng kiến này là của Viện Nhà tù Quốc gia phối hợp với địa phận Lima. Các tù nhân cảm nhận mình cũng được tham dự vào bầu khí vui vẻ và hy vọng của chuyến đi qua việc làm này. Ngoài ra tiền thu được cũng sẽ phụ vào chi phí chuyến đi với giáo phận Lima, giáo phận có 20 000 thiện nguyện viên đảm trách các công việc liên hệ. Một phần khác, tiền thu được cũng giúp cho các chương trình nội bộ của các nhà tù này.

Xin đọc: 20 000 thiện nguyện viên trẻ cho chuyến đi của Đức Giáo hoàng đến Pê-ru

Linh mục Luis Gaspar Uribe, giám đốc phụ trách chuyến đi đã giải thích với các tù nhân ở Nhà tù Mẹ Fatima: “Anh chị em không phải xấu hổ. Chúa không xấu hổ vì anh chị em. Nước Pêru sẽ thấy, anh chị em có thể xây dựng từ chính bàn tay mình”. Bà Martha Hualinga, bị án tù tám năm cấm cố, đã hết sức hết lòng trong công việc này. Tin rằng mình đã rút tỉa được bài học qua các lỗi lầm trong quá khứ, bà cho biết, mỗi tràng hạt mình làm là thể hiện niềm hy vọng có một cái gì cải thiện trong lòng mình”.

Đứng trước các chỉ trích

Từ 2 đến 5 triệu người sẽ đến Lima để gặp Đức Giáo hoàng. Để trả lời cho các chỉ trích về chi phí chuyến đi, ở đây cũng như ở Cô-lông-bi cũng đã từng bị chỉ trích,  linh mục Miguel Angel Vassallo, phát ngôn viên địa phận Lima cho biết, các sinh hoạt này không bắt buộc nhưng tùy thuộc vào lòng hảo tâm của mỗi người.

Cha giải thích: “Giáo hội có nhiều chi phí như may hàng trăm áo lễ, mua bánh thánh, thiết kế đặc biệt ở bục nhà nguyện ở căn cứ không quân cho thánh lễ ngày 21 tháng 1 để mọi người có thể rước lễ”. Cha cho biết: “Tất cả những chuyện này đều tốn tiền, phải tổ chức quyên góp nhưng nếu ai không muốn đóng góp thì không bắt bước. Cuối cùng thì Chúa cũng sẽ lo liệu hết”.

Xin đọc: Chuyến đi Pê-ru của Đức Phanxicô tốn 11 triệu

Trước khi đến Pêru, Đức Phanxicô đi Chi-lê từ 15 đến 18 tháng 1, Đức Phanxicô sẽ đến Santiago, Temuco (phía nam) và Iquique (phía bắc). Đây là chuyến đi thứ 6 về Châu Mỹ La Tinh, sau chuyến đi Cô-lông-bi từ ngày 6 đến 10 tháng 9 vừa qua.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch