Đức Phanxicô xin một trong các bạn thời chủng viện đi theo ngài trong chuyến đi Chi-Lê

181

Đức Phanxicô xin một trong các bạn thời chủng viện đi theo ngài trong chuyến đi Chi-Lê

cath.ch, 2018-01-03

Ngày 3 tháng 1 – 2018, báo địa phương Chi-Lê El Mercurio cho biết, Đức Phanxicô xin một trong các bạn thời chủng viện của mình, linh mục Dòng Tên người Chi-Lê Jorge Delpiano đi theo chuyến đi Chi-Lê của ngài từ ngày 15 đến 18 tháng 1 – 2018. Linh mục Delpiano sẽ đi trong đoàn tháp tùng giáo hoàng.

Hai người biết nhau từ năm 1960 tại chủng viện Dòng Tên ở Santiago, thủ đô Chi-Lê. Lúc đó Đức Phanxicô 23 tuổi và linh mục Jorge Delpiano 19 tuổi. Theo linh mục Delpiano thì giáo hoàng “rất dễ mến”, ngài có tính hài hước nhưng cũng là người có “rất nhiều cá tính”.