Năm mới, Đức Phanxicô mong một tương lai hòa bình và tiếp nhận

105
Năm mới, Đức Phanxicô mong một tương lai hòa bình và tiếp nhận
lapresse.ca, 2018-01-01
Trong buổi Kinh Truyền Tin ngày đ6àu năm 2018, Đức Phanxicô xin chúng ta mỗi ngày giữ một giây phút thinh lặng để ở với Chúa. Theo ngài, điều này giúp chúng ta “có được tự do trước những chuyện tầm thường xoi mòn của xã hội tiêu thụ và của những tiếng động đinh tai nhức óc của đủ loại quảng cáo, của hàng tràng lời trống rỗng, của các làn sóng không cưỡng lại được của những chuyện nói xấu, những tiếng động ồn ào”.
Ngài khuyên tín hữu loại bỏ các “hành trang vô ích” trong năm 2018, những hành trang mà ngài cho đó là “hàng tràng lời nói trống rỗng”, của những chuyện tiêu thụ vô ích, thay vào đó là chú tâm xây dựng một thế giới an bình và tiếp nhận, nhất là đối với người di dân và tị nạn.
Ngài cũng đưa ra các suy niệm trong bài giảng thánh lễ đầu năm ở Đền thờ thánh Phêrô. Sau đó ngài chào giáo dân hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô, có khoảng 40 000 về Rôma dịp đầu năm để dự giờ Kinh Truyền Tin. Trong dịp này, ngài khuyên tín hữu nên “có được tự do trước những chuyện xoàng xỉnh xoi mòn của xã hội tiêu thụ và của những tiếng động đinh tai nhức óc của đủ loại quảng cáo, của hàng tràng lời trống rỗng, của các làn sóng không cưỡng lại được của những chuyện nói xấu, những tiếng động ồn ào”.
Giáo hội công giáo mừng ngày đầu năm 1-1 là Ngày Thế Giới Hòa bình, trong ngày này, Đức Phanxicô đưa ra mục tiêu của năm mới sẽ là tìm kiếm hòa bình cho người di dân và tị nạn.
Trong những năm vừa qua, hàng trăm ngàn người đã vượt biển Địa Trung Hải vùng Bắc Phi trên những chiếc tàu dã chiến để tuyệt vọng đi tìm nơi dung thân ở Âu châu.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch