Truyền thông Mùa Vọng: Thánh lễ “lúc gà gáy!”

785

Truyền thông Mùa Vọng: Thánh lễ “lúc gà gáy!”

Có thể Việt Nam theo truyền thống này… quanh năm, nên thánh lễ ở Việt Nam bắt đầu rất sớm, có nơi còn làm lúc 4h30 sáng, kể cả lễ hôn phối!!

fr.aleteia.org, 2017-12-04

Một truyền thống dễ thương kể rằng, khi Chúa sinh ra trong máng cỏ hang lừa thì một con gà bị thức dậy vì tiếng khóc của “em bé”, con gà thấy mình có bổn phận phải báo tin có em bé mới ra đời, còn trước cả các thiên thần. Nó gáy hết sức mình!

Dù huyền thoại hay ho như thế nào, nhưng các thánh lễ “lúc gà gáy” nằm trong truyền thống Mùa Vọng ở Venezuela, giáo dân làm tuần cửu nhật từ ngày 16 đến 24 tháng 12.

Như tên thánh lễ là “thánh lễ gà gáy” nên các thánh lễ trong tuần này bắt đầu rất sớm, vào giờ gà gáy kể từ 5h30 sáng! Nhưng mục đích vẫn là để chuẩn bị tâm hồn tín hữu chuẩn bị con đường, san bằng các mấp mô như Thánh Gioan Baotixita giảng, phải hoán cải để trở lại với chân lý Tin Mừng.

Hoán cải là điểm chính của tuần cửu nhật, niềm vui là đi trên con đường chuẩn bị đón Chúa. Vì thế các thánh lễ trong tuần cửu nhật có phần ca nhạc alguinado, một loại âm nhạc có họ hàng xa với các bài hát vui vẻ Âu châu thấm đậm trong các văn hóa của người Tây Ban Nha, Phi châu và Amê-rin-điên. Các bài hát alguinado cũng như các bài carol là các bài hát được các nhóm hát dạo đi hát từ nhà này qua nhà khác, nhưng các bài hát này cũng có thể thay thế các bài hát phụng vụ trong tuần cửu nhật nên mang sắc thái bình dân và vui vẻ cho tuần cửu nhật này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch