Ngày 8 tháng 12, Đức Phanxicô mang hoa đến dâng ở tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm

138

Ngày 8 tháng 12, Đức Phanxicô mang hoa đến dâng ở tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2017-12-08

Như thông lệ hàng năm, nhân ngày lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Phanxicô đến dâng hoa ở tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha, Rôma. Tượng đài này được Đức Piô IX dựng lên năm 1854 để tưởng nhớ việc tuyên xưng, cũng trong năm này, tín điều của Giáo hội, theo đó Đức Mẹ được “vô nhiễm” từ trong dạ mẹ.

Sự kiện Đức Giáo hoàng đến tượng Đức Mẹ được người dân Rôma theo dõi vì đây là truyền thống đã có từ năm 1953: giám mục địa phận Rôma đến đặt hoa ở chân tượng Đức Mẹ, sau đó viếng thăm một ngôi nhà thờ ở đây. Năm nay Đức Giáo hoàng đến viếng đền thánh Sant’Andrea delle Fratte ở ngay bên cạnh, nơi năm 1842, Mẹ Maria hiện ra với người do thái Alphonse Ratisbonne. Những năm trước, Đức Giáo hoàng đến viếng tượng Đức Mẹ Bảo vệ người Rôma (Salus populi romani) ở đền thờ Đức Bà Cả, bức tượng mà Đức Phanxicô có thói quen đến dâng hoa trước và sau mỗi chuyến đi ra như vậy ngoài của ngài.

Đặt hoa ở tượng Đức Mẹ là nhớ đến tình yêu của Đức Mẹ dành cho chúng ta, là nói lên lòng biết ơn cho vai trò của Đức Mẹ trong lịch sử cứu chuộc. Đây là hành vi mà Đức Phanxicô đặc biệt yêu mến. Và đây cũng là hành vi đầu tiên ngài làm khi được bầu chọn làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 – 2013.

Năm ngoái Đức Phanxicô đã đến quảng trường Tây Ban Nha với lời cầu nguyện ngài viết tay giao phó cho Đức Mẹ tất cả “các đứa con bị  bỏ rơi, bị khai thác, các gia đình gặp khó khăn, các công nhân buộc phải làm việc trong những điều kiện bất xứng và những người thất nghiệp”.

Marta An Nguyễn dịch