Sau lưng người này là người kia

338

Sau lưng người này là người kia

La Croix, Sébastien Maillard, 24-4-2014

Ngài đã hon 76 tuổi khi mật nghị bầu chọn ngài.

Trước khi là giáo hoàng, ngài là tổng giám mục ở một thành phố lớn.

Ngài không xuất thân từ gia đình khá giả.

Gốc gác gia đình ngài ở miền Bắc nước Ý.

Ngài gây ngạc nhiên khi chọn tên hiệu.

Người ta chờ triều giáo hoàng của ngài sẽ ngắn.

Ngài lối cuốn mọi người bằng tính đơn sơ, bằng nụ cười và lời nói thiện cảm.

Ngài nhấn mạnh trên lòng thương xót, ngài thích “vũ khí là sự thật.”

Ngài từ chối ngồi ăn một mình.

Ngài ghét giấy tờ bừa bộn.

Giáo triều La Mã ít kính trọng ngài và kháng cự ngài.

Ngài thích tinh thần hội nghị các giám mục.

Ngài nâng cao vai trò giám mục thành phố La Mã, nhấn mạnh đến khía cạnh mục vụ.

Ngài đi thăm các giáo xứ La Mã.

Ngài tách Tòa Thánh với chính trị nước Ý.

Ngài đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện, tù nhân ở nhà tù.

Ngài tuyên bố Giáo hội phải là Giáo hội của “tất cả, đặc biệt là của người nghèo.”

Đối với ngài, tinh thần đại đồng là một ưu tiên.

Ngài được người Do Thái mến chuộng.

Ngài và một nhà lãnh đạo lớn cộng sản trao đổi tin nhắn với nhau.

Ngài phong thánh cho một tôi tớ phục vụ Chúa mà không chờ một phép lạ thứ nhì.

Ngài mong phong thánh một trong các vị tiền nhiệm của ngài.

Ngài biết là phải cổ động cho vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Ngài không thay đổi giáo điều Thiên Chúa giáo.

Những người tiến bộ muốn ngài là giáo hoàng của họ.

Ngài quan tâm đến truyền thông, tạp chí Time bầu ngài là người của năm.

Ngài tên là… Gioan XXIII.

Người mà Đức Phanxicô phong thánh ngày 27-4 cùng một lúc với Đức Gioan-Phaolô II.

Vừa rồi, Đức ông Loris Capovilla, cựu thư ký riêng của Đức Gioan XXIII nói về Đức Phanxicô, người đã phong hồng y cho ngài: “Tôi tin vào sự sống lại của Chúa Kitô, bây giờ tôi tin Đức Gioan XXIII sống lại!”

Nguyễn Tùng Lâm dịch