Nữ tu Mabel Rozario: Đức Phanxicô đã chạm vào tâm hồn của người hồi giáo ở Dacca, Băng-la-đét

144

Nữ tu Mabel Rozario: Đức Phanxicô đã chạm vào tâm hồn của người hồi giáo ở Dacca, Băng-la-đét

“Đó là người hòa bình nói về hòa bình”

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2017-12-04

Nữ tu Mabel Rozario thuộc Dòng các Nữ tu Maria Bambina, xơ là nhà đào tạo, là người đi diễn thuyết ở trường Chúa Kitô Cứu Chuộc Rajshahi, nơi đa số các sinh viên theo học là người hồi giáo. Lời nói của nữ tu Mabel diễn tả hết tấm lòng biết ơn và niềm vui của chuyến đi được mong chờ lâu ngày này. Nữ tu trả lời bằng tiếng Ý với ký giả Alessandro Di Bussolo ở nhà thờ Mân Côi.

Chuyến tông du của Đức Giáo hoàng vừa kết thúc, nhưng người dân đã thấy hoa trái hòa bình và hy vọng ngài mang lại, Nữ tu Mabel trả lời cho Radio Vatican: “Tôi rất lạc quan, tôi tin chúng tôi đã làm điều tốt cho đất nước chúng tôi. Tôi rất vui được Đức Giáo hoàng đến thăm. Chúng tôi ở một nước mà tín hữu kitô, người công giáo là nhóm thiểu số. Chúng tôi làm việc với người hồi giáo, hinđu giáo, phật giáo, với tất cả mọi người. Tôi cũng làm việc trong hội đồng đối thoại liên tôn kitô giáo, hồi giáo, phật giáo”.

Xơ cũng nhắc đến việc chiêu dụ và vấn đề gai góc của tha thứ: “Ở trường học, thỉnh thoảng tôi cũng gặp vấn đề vì khi chúng tôi làm điều tốt thì người hồi giáo nghĩ chúng tôi muốn chiêu dụ họ. Các giá trị Kitô giáo là tình yêu và tha thứ, nhưng đối với họ, tha thứ là chuyện rất khó khăn.

Chuyến đi của Đức Giáo hoàng có chủ đề hài hòa và hòa bình: “Đúng, có những người muốn kiến tạo hòa bình, hài hòa, khi chúng tôi có những buổi gặp gỡ nhau, chúng tôi nói mình phải làm như thế nào, trên các vấn đề nào. Và họ rất bằng lòng, có người của hòa bình, của hài hòa đến nói với họ và mang lại sứ điệp cho họ. Đó là một nhân cách lớn, bởi vì hôm qua, trong buổi gặp gỡ liên tôn, ngài đã dành thì giờ cho người Rohingya, nói chuyện với họ, an ủi họ. Người hồi giáo đã rất xúc động, họ nói chuyện với nhau khi về nhà, ngài đã làm cho tâm hồn họ xúc động. Đó là người của hòa bình, của hài hòa”.

Xơ cũng nói đến hậu quả lâu dài của chuyến đi này: “Tôi nghĩ khi tôi trở về trường học để đào tạo giới trẻ, để làm việc mục vụ với giới trẻ, chúng tôi có thể giảng một cái gì thêm nữa qua các lời giảng dạy của ngài, trước hết với các người trẻ, sau đó với các tôn giáo khác. Giới trẻ đến các trường tiểu học, trung học, đại học của chúng tôi. Chúng tôi kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện, với tấm lòng mở rộng vì tất cả chúng ta đều là đồng loại, chúng tôi không thấy ai là hồi giáo, ai là hinđu, ai là phật giáo, nhưng chúng tôi tất cả đều là con cái Chúa. Chúng tôi cũng đón tiếp các tôn giáo khác, và chúng tôi làm một cái gì để giúp đỡ họ. Và chúng tôi cũng làm như vậy với các nhóm thiểu số đến từ các nước khác”.

Nữ tu Mabel kết thúc: “Chúng tôi là muối, là ánh sáng cho thế gian, chỉ cần một chút muối để cùng nhau thành công. Các cha đã xây nhà, đã mở trường học và chúng tôi dạy học, có rất nhiều thầy cô giáo người công giáo giúp chúng tôi, để cùng nhau chúng tôi có một đời sống tốt, đạo hạnh, để người kitô chúng tôi sống xứng đáng”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Video phát biểu của nữ tu Mabel: