Linh mục Dòng Tên Raper: Chuyến đi của Đức Phanxicô ở Miến Điện là “món quà mà tất cả mọi người đều cảm nhận”.

180

Linh mục Dòng Tên Raper: Chuyến đi của Đức Phanxicô ở Miến Điện là “món quà mà tất cả mọi người đều cảm nhận”. 

Đức Phanxicô tại Trung tâm Phật giáo Sangha, Miến Điện © L’Osservatore Romano 

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2017-12-04

Bài phỏng vấn của Linh mục Raper, bề trên Dòng Tên với Radio Vatican

Ngày 30 tháng 11, Linh mục Mark Raper, bề trên Dòng Tên trả lời cho Radio Vatican tiếng Anh, cha cho biết: “Chuyến tông du của Đức Phanxicô ở Miến Điện là một món quà vô giá cho đất nước Miến Điện mà ai cũng cảm nhận được.”

Linh mục Raper có mặt trong buổi gặp không dự định trước của Đức Phanxicô với các anh em Dòng Tên ở Rangon. Cha giải thích, sự gần gũi của Đức Giáo hoàng đã mang lại cho Giáo hội Miến Điện một “tấm gương của sự dễ thương, lòng trắc ẩn và không phán xét, một tấm gương tháp tùng, lắng nghe và học hỏi”.

Linh mục Raper kể tâm tình của Đức Phanxicô về “ơn biết xấu hổ”, cha cho biết, Đức Phanxicô cảm thấy xấu hổ khi thấy “biết bao nhiêu người đã cố gắng rất nhiều, đã hy sinh rất nhiều để có thể đến gặp Giám mục giáo phận Rôma” và điều này làm cho đức tin của ngài được củng cố.

Nhắc đến cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Tiểu bang Arakan (Rakhine) làm cho các người tị nạn phải biệt xứ qua Băng-la-đét, cha giải thích, đây là tình trạng được “dựng lên” qua “hàng chục năm quản trị không đàng hoàng và khinh thường” mà chuyến đi của Đức Giáo hoàng chắc chắn cho thấy, đây là một bước rất quan trọng để đi tới đàng trước, để hiểu người dân, để hiểu những gì xảy ra ở Tiển bang này là một thảm họa.

Cha cũng nói thêm về lịch sử của người Miến Điện  – những người sống từ sáu chục năm nay mà không thấy các quyền của mình được tôn trọng – không giúp cho họ “hiểu các dân tộc khác cũng có quyền”, cha nhấn mạnh: hiện nay, Miến Điện đang ở trong tình trạng học hỏi nhân quyền, khoan dung và đoàn kết.

Linh mục Raper cũng ghi nhận sự tôn trọng của người Miến Điện đối với các tín hữu các tôn giáo khác, cha cho thấy các khó khăn xã hội mà thế giới bên ngoài nhận ra, có liên kết  với các vấn đề hận thù các sắc dân đã ăn sâu vào tận gốc rễ.

Còn về phong trào phật giáo cực đoan dâng lên, cha cho biết, “sự tinh tuyền của phật giáo đã bị suy đồi khi chế độ quân sự độc tài muốn họ phục tùng”. Ngài nói, trong trường hợp Miến Điện, chủ nghĩa chính thống cực đoan được dùng để biện minh cho việc bức bách dân chúng một cách trầm trọng.

Linh mục Raper nhắc lại lịch sử của Giáo hội, nhất là lịch sử của Dòng Tên trong đất nước và giới thiệu sứ mệnh của họ đặc biệt về mặt giáo dục, đào tạo ơn gọi và đào tạo các chủng sinh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô trong buổi gặp không dự định trước với các anh em Dòng Tên ở Rangon, 29-11-2017: