Đức Phanxicô thăm Nhà Mẹ Têrêxa 2-12-2017

173

Đức Phanxicô thăm Nhà Mẹ Têrêxa 2-12-2017 

Sau khi dâng thánh lễ riêng ở Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh ở Dacca, Đức Phanxicô đến thăm “Nhà Mẹ Têrêxa”  ở ngoại ô quận Tejgaon.

Các “Nhà Mẹ Têrêxa” được thành lập năm 1976 để săn sóc giúp đỡ cho hàng ngàn trẻ mồ côi và các người khuyết tật thể lý và tinh thần. Nhờ các hoạt động của các Nhà truyền giáo Từ thiện, nhiều trẻ em sinh ra tại Trung tâm đã có được các gia đình ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc nhận làm con nuôi.