Đức Phanxicô gặp các tu sĩ nam nữ ở Nhà thờ Đức Mẹ Mân côi

130

 Đức Phanxicô gặp các tu sĩ nam nữ ở Nhà thờ Đức Mẹ Mân côi

Ngày thứ bảy 2-12-2017, Đức Phanxicô gặp các tu sĩ nam nữ ở Nhà thờ Đức Mẹ Mân côi ở Tejgaon, vùng ngoại ô Dacca.