Gặp gỡ đại kết và liên tôn tại khuôn viên tòa giám mục Dacca

149

Gặp gỡ đại kết và liên tôn tại khuôn viên tòa giám mục Dacca

Ngày thứ sáu 1 tháng 12-2017, Đức Phanxicô gặp các nhà chức trách các tôn giáo hồi giáo, phật giáo, hinđu và kitô giáo

30