Đức Phanxicô gặp 16 người tị nạn Rohingya

115

Đức Phanxicô gặp 16 người tị nạn Rohingya

Cuối cuộc họp liên tôn ngày thứ sáu 1-12-2017, Đức Phanxicô đã gặp 16 người tị nạn Rohingya thuộc ba gia đình sống ở Cox’s Bazar, Bangladesh. Đức Phanxicô đã bắt tay từng người một.