Đức Phanxicô đi xe “túc tắc” đến gặp các nhà chức trách các tôn giáo khác

304

Đức Phanxicô đi xe “túc tắc” đến gặp các nhà chức trách các tôn giáo khác

Hôm nay, thứ sáu 1-12, Đức Phanxicô dùng một phương tiện di chuyển khác, xe tay ba bánh, để đến cuộc họp liên tôn với các nhà lãnh đạo tôn giáo phật giáo, hinđu, hồi giáo và các tín ngưỡng kitô giáo khác.

 

 

Đức Gioan-Phaolô II trong lần ngài đến Bangladesh 19-11-1986