Miến Điện: Đức Phanxicô gặp các tu sĩ Dòng Tên

414

 

  Đàm đạo trong gia đình Giêsu hữu

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-11-29

Các tu sĩ Dòng Tên ở Miến Điện  © Twitter @antoniospadaro

Ngày 29 tháng 11-2017, Đức Phanxicô đã gặp vào khoảng 300 chủng sinh và 33 tu sĩ Dòng Tên. Hai cuộc gặp riêng không có trong chương trình chính thức của chuyến tông du.

Buổi sáng, Đức Phanxicô dâng thánh lễ ngoài trời ở sân vận động Kyaikkasan, thủ đô Yangon. Sau trưa, ngài đến chùa Kaba Aye để gặp Hội đồng Tăng già Sangha Maha Nayaka. Vào cuối ngày, ngài về Tòa Giám mục nơi có 22 giám mục Miến Điện  đang chờ ngài ở đây.

Sau đó Đức Phanxicô ban phép lành cho 16 hòn đá đầu tiên của 16 nhà thờ, đại chủng viện và Tòa Khâm Sứ. Trong dịp này ngài gặp vào khoảng 300 chủng sinh. Và kết thúc ngày, Đức Phanxicô đã gặp 33 tu sĩ Dòng Tên tại nhà nguyện của Tòa Giám mục, đây là các tu sĩ đi truyền giáo ở Miến Điện. Theo truyền thống, giáo hoàng Dòng Tên khi nào cũng gặp các cộng đoàn Dòng Tên nơi các nước ngài đến thăm.

Linh mục Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Dòng Tên Ý Văn minh Công giáo (Civiltà cattolica) tháp tùng ngài trong chuyến đi này, linh mục nói đây là buổi “nói chuyện trong gia đình” và là dịp nêu lên “nhiều chủ đề”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch