Hình ảnh thánh lễ tại công viên Kyaikkasan, 29-11-2017

265

Hình ảnh thánh lễ tại công viên Kyaikkasan, 29-11-2017

150 ngàn tín hữu Myanmar tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha