Đức Phanxicô gặp các giám mục Myanmar tại Phòng khánh tiết Nhà thờ Chính Tòa St. Mary

317

Hình ảnh Đức Phanxicô gặp các giám mục Myanmar tại Phòng khánh tiết Nhà thờ Chính Tòa St. Mary, 29-11-2017.

Đức Thánh Cha gặp các vị lãnh đạo Phật Giáo Myanmar