Hình ảnh thánh lễ Đức Phanxicô dâng tại Tòa Giám mục Rangoun

736

Hình ảnh thánh lễ Đức Phanxicô dâng tại Tòa Giám mục Rangoun, Miến Điện,  chiều 27-11-2017