Đức Phanxicô xin các linh mục “nhắm đến sự thánh thiện”

239

cath.ch, Raphaël Zbinden, 2017-11-16

Ngày thứ năm 16 tháng 11-2017, Đức Phanxicô tiếp 70 tham dự viên Đại hội Quốc tế của Liên đoàn Hiệp hội Tông đồ, ngài xin họ nhắm đến “sự thánh thiện” để hoàn thành một cách có hiệu quả sứ vụ tông đồ của mình.

Ngài khẳng định, sự phong phú của sứ vụ tông đồ không chỉ tùy thuộc vào các hoạt động và cố gắng của công việc tổ chức, nhưng đầu tiên hết, đây là “nơi đầu tiên của tác động thánh thiên”. Vì thế, ngày hôm nay cũng như trong quá khứ, chính các thánh là những nhà rao giảng phúc âm hiệu quả nhất.

Các linh mục được gọi để đi theo lý tưởng thánh thiện, noi theo gương vị Mục tử Nhân lành, hiến đời sống mình cho đàn chiên của mình. Đức Phanxicô tự hỏi: “Và nơi đâu mục đích bác ái này được thực hiện nếu không phải là nơi quả tim của Chúa Giêsu”. Chính vì vậy, các tín hữu đã được rửa tội, và đặc biệt các linh mục là những người được gọi để nhắm đến tầm cao cả nhất của đời sống kitô, đó là sự thánh thiện. Khi hy sinh mình, các linh mục mói trở nên các “chuyên gia trong linh đạo của hiệp thông” và làm chứng cho tình tương thân tương ái.

Ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh thiện của chức thánh

Đi ra khỏi bài diễn văn soạn sẵn, Đức Phanxicô tố cáo sự thiếu hiệp nhất mà đôi khi chúng ta thấy ở nhà xứ, nơi chỉ có những chuyện nói xấu là nổi bật. Ngài lấy làm tiếc: “Con mắt luôn sẵn sàng thấy những chuyện xấu”.

Đức Phanxicô xin các linh mục, những người chỉ thấy những chuyện tiêu cực nơi tín hữu, nơi linh mục hay nơi giám mục của họ, ngài xin họ cầu nguyện, xin họ hướng đến những người liên hệ với tấm lòng nhân hậu. Và “nhất là đừng có tinh thần khủng bố, nói xấu là một hình thức khủng bố: họ tung một quả bom, họ phá hủy rồi họ bỏ trốn”, Đức Phanxicô xin các linh mục hiện diện đừng có tinh thần này.

Ngài cũng lấy làm tiếc cho khuynh hướng sống thời thượng mà một số linh mục sa vào. Đức Phanxicô cho rằng: “Tinh thần thời thượng nảy sinh từ sự cứng nhắc, cái này kéo theo cái kia”.

Ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh thiện của hàng giáo sĩ được tổ chức vào tháng sáu nhân ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo Đức Phanxicô, đây là dịp thuận lợi để xin Chúa cho chúng ta tấm lòng sốt mến và xin cho các sứ vụ viên của Giáo hội được nên thánh thiện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch