“Nếu là ngày hôm nay, tôi sẽ chuẩn bị như thế nào?”

362

Trong buổi Kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 12 tháng 11 – 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nói về đoạn Phúc Âm các cô cầm đèn

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-11-12

Đức Phanxicô giải thích về dụ ngôn các cô cầm đèn: “Điều kiện để sẵn sàng gặp Chúa Kitô không phải chỉ cần có đức tin, nhưng cũng cần có đời sống kitô hữu giàu tình thương cho người anh em”.

Trước 25 000 tín hữu dự buổi Kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 12-11-2017, Đức Phanxicô đặt câu hỏi: “Nếu là ngày hôm nay, tôi sẽ chuẩn bị như thế nào. Phải chuẩn bị như thử đây là ngày cuối cùng, và nó sẽ làm cho chúng ta nên tốt”.

Đức Phanxicô nói thêm: “Đức tin đưa đến đức ái và đức ái gìn giữ đức tin”.

Trong phần kết thúc, ngài nói: “Chúa có thể đến bất cứ lúc nào và ngay cả giấc ngủ của cái chết cũng không làm cho chúng ta hãi sợ, vì chúng ta đã dự trữ dầu, tích tụ qua các việc làm tốt lành của chúng ta hàng ngày”.

Marta An Nguyễn dịch